Araştırma Makalesi

KOCAELİ’NDE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANABİLİM DALI’NDA VERİLEN ADLİ TIP HİZMETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

10.17986/blm.200381488

  • Başar ÇOLAK
  • Ümit BİÇER
  • Türker DOĞAN
  • Ömer KURTAŞ
  • Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ
  • İlkgül DEMİRBAŞ

Gönderim Tarihi: 08.07.2004 Kabul Tarihi: 02.08.2004 The Bulletin of Legal Medicine 2003;8(1):9-14

Adli Tıp Kurumu ve Adli Tıp Anabilim dalları yasalarca resmi bilirkişilik yapıları olarak tanımlanmakta ise de, uygulamada hizmet Adli Tıp Şube Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir. Adli tıp anabilim dalları, hekim ve yargı mensuplarının eğitiminde görev aldıkları gibi yeni bilgi ve teknoloji üreten araştırma kuramlarıdır. Ancak anabilim dalları ve öğretim üyelerinden uygulamada yeteri kadar yararlanılmaması bu özelliklerin yanı sıra hizmetin yaygınlığı ve hızlı gerçekleşmesini de engellemektedir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Da-lı’nın verdiği adli tıp hizmetlerine ait veriler ile ATK Kocaeli Şube Müdürlüğü’nde verilen adli tıp hizmetlerine ait istatistikler beş yıllık süreç (1998-2002) için karşılaştırılmıştır.

Adli raporların %98.1’i Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından verilirken, sadece % 1.9’unun Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından verildiği belirlenmiştir. Cinsel suçların değerlendirilmesinde Şube Müdürlüğü % 96.3 oranında, Anabilim Dalı % 3.7 oranında, adli psikiyatriyi ilgilendiren konularda ise Şube Müdürlüğü % 97.6, Anabilim Dalı %2.4 oranında görev üstlendiği saptanmıştır. Ölü muayenesi ve otopsilerin Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde görevli adli tıp uzmanları tarafından yapıldığı tespit edilmiştir.

Adli tıbbi olayların değerlendirilmesinde Adli Tıp Anabi-lim Dallarından uygun şekilde hizmet alınması eğitime yapacağı katkının yanı sıra Adli Tıp Kurumunda görev yapan adli tıp uzmanlarının iş yükünü de hafifletecek, adli olgularla pratisyen hekimlerin karşılaşma sıklığını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Anabilim Dalı, adli tıp uzmanı, otopsi, ölü muayenesi, adli rapor, cinsel suçlar, adli psikiyatri