Olgu Sunumu

Koroner Arterlerin Anormal Orijinleri ve Ani Ölüm Bir Olgu Işığında Sol Ana Koroner Arterin Anormal Orijini

10.17986/blm.2008133681

  • Deniz Oğuzhan MELEZ
  • Arzu AKÇAY TURAN
  • Esat ŞAHİN
  • Ferah KARAYEL
  • İbrahim ÜZÜN

Gönderim Tarihi: 26.03.2008 Kabul Tarihi: 23.10.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(3):124-127

Ani ölüm nedenleri arasında en önemli grubu kardiyovasküler kaynaklı ölümler oluşturmaktadır (%90). Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 300.000 ile 400.000 arasında ölüm, kayıtlara ani kalp ölümü olarak geçmektedir. Ani kalp ölümlerinin büyük bölümünü koroner arter kaynaklı ölümler oluşturmakta olup, bu grup içerisinde aterosklerotik koroner arter hastalıkları ilk sırada yer almaktadır. Bununla birlikte koroner arter anomalilerinin daha önce kalp hastalığı öyküsü olmayan gençlerde, özellikle egzersiz sırasında ani ölümlere yol açabildiği bilinmektedir. Koroner arterlerde izlenen morfolojik anormallikler, klinik olarak önem taşımayan minör değişikliklerden, hayatı tehdit eden major anomalilere dek değişen geniş bir spektrum oluşturmaktadır. Bu anomaliler arasından yalnızca bazı alt gruplar ani ölüm nedeni olabilmektedir. Koroner arter anomalileri ile ilgili en ciddi risk taşıyanlar, bir ya da her iki ana koronerin sağ sinüsten kaynaklandığı ve arterin aorta ile pulmoner arter arasından geçtiği tablolardır.

Bu çalışmada; daha önce herhangi bir semptom ya da bulgunun tanımlanmadığı, 21 yaşında, egzersiz sonrası ani olarak ölen olgu değerlendirilmiştir. Sol ana koroner arterin sağ aor-tik sinüsten kaynaklandığı saptanan olguda, sol ana koroner arter, aort ve pulmoner arter arasından geçerek interventriküler sulkusa girmektedir. Ani kalp ölümü açısından yüksek risk taşıyan bu koroner arter anomalisine ait morfolojik ve patolojik özellikler, olguya ait bulgular ışığında yeniden ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter anomalisi, ani kalp ölümü, otopsi