Derleme

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olgularında Postmortem İncelemelerde Enfeksiyondan Korunma

10.17986/blm.2008133682

  • Alper KETEN
  • Ali Rıza TÜMER
  • Aysun BALSEVEN ODABAŞI
  • Derya KETEN

Gönderim Tarihi: 11.08.2008 Kabul Tarihi: 21.11.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(3):128-132

Posmortem incelemeler uygun koşullarda yapılmadığı takdirde adli tıp çalışanları ve çevre için tehlikeli sonuçlar doğurması açısından önem taşımaktadır.

Ülkemizde de son yıllarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ve bu hastalık nedeniyle meydana gelen ölüm sıklığı giderek artmaktadır.

Çalışmamızda viral bulaşma riski yüksek olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olgularına yapılan postmortem adli tıbbi incelemelerde dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, korunma