Araştırma Makalesi

Kulak Ölçü ve Yerleşiminde Yaşa Bağlı Metrik Değişimler

10.17986/blm.1273

  • Nurdan Sezgin
  • Gökhan Ersoy

Gönderim Tarihi: 15.01.2019 Kabul Tarihi: 02.03.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(2):106-115

Amaç:

Kimliklendirme alanında özellikle yaş tahmini açısından yaşın yüze etkisi her zaman ilgi çekici bir konu olarak görülmektedir. Konuyla ilgili ön yüz görüntüleriyle yapılmış çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen profil ve özellikle kulak ile ilgili çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, insan yüz profilinde ve kulakta yaşla birlikte meydana gelen değişikliklerin metrik olarak incelenmesi ve ileride yapılacak yaş tahmin çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Elde edilen değerlerden istatistiksel olarak anlamlı sonuç verenler çalışmaya dahil edildi ve bunların içinde, yaşın yüze etkisinin ne yönde olduğunu görebilmek için yaşla birlikte sürekli artma/azalma gösteren değerlere odaklanıldı. Yan yüz ve kulak alan hesaplamalarıyla birlikte, 19 antropometrik nokta kullanılarak doğrusal mesafe ölçümleri alındı.

Bulgular:

Çalışmada 166 kadın, 203 erkek olmak üzere 369 gönüllünün yan yüz ve kulak görüntüleri üzerinden ImageJ programıyla ölçüler alındı. Kadınlarda yan yüz ve kulak üzerinden alınan ölçüler içinde sürekli artışın kulakta olduğu gözlendi. Erkeklerde de kadınlara benzer şekilde kulak boyutunda artış gözlenmekle birlikte kulak kepçesinde de genişlenme olduğu belirlendi.

Sonuç:

Çalışmada elde edilen verilere göre, adli bir vakada kişilerin yüz görüntüsü üzerinden yaş tahmini yapılırken, ön yüz görüntüsünün elde edilemediği durumlarda profil görüntüsü ve kulak için yardımcı olabilecek nitelikte oldukları söylenebilir. Gelecek çalışmalarda veri sayısının ve parametrelerin artırılması halinde daha başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yaş Tayini; Adli Bilimler; Antropometri, Biyometri; Kulak; Kimliklendirme