Olgu Sunumu

KURU SIKI SİLAHLARLA MEYDANA GELEN ÜÇ ÖLÜM OLAYI: OLGU SUNUMU

10.17986/blm.2011162727

  • Mehmet Tokdemir
  • Abdurrahim Türkoğlu
  • Hüseyin Kafadar

Gönderim Tarihi: 13.12.2012 Kabul Tarihi: 29.08.2013 The Bulletin of Legal Medicine 2011;16(2):60-63

Hem dış görünüşleri hem de çıkardıkları ses ile gerçeğinden ayırt edilemeyen kuru sıkı silahların genelde savunma ve korkutma amacıyla satın alındıkları bilinmektedir. Ancak kuru sıkı silahların ölümlere yol açtığı ve sanıldığı kadar zararsız silahlar olmadığı sunduğumuz olgularla ortaya konmuştur. Çalışmamızda; kuru sıkı silah ile vücudunun farklı bölgelerinden, farklı atış mesafelerinden vurularak ölen ve otopsisi yapılan üç olgu değerlendirildi. Otopside her üç olguda da vücut içerisinden saçma tanesi çıkartıldı. Saçma tanesinin isabet ettiği bölgelerde iç kanama, iç organ yaralanması, beyin zarları arasına kanama ve beyin laserasyonu tespit edildi. Ölüme neden olmayan veya ölümle sonuçlanan kuru sıkı silahlarla meydana gelen yaralanmalar zamanla artmaktadır. Kuru sıkı silah alım-satımını ve serbestçe taşınmasının kısıtlanmasını düzenleyen yasalara gereksinim vardır. Ayrıca kuru sıkı silahların tehlikeli ve zararlı olduğu konusunda toplumun eğitilmesi ve medyada ateşli silah kullanımını özendiren programların yayınlanmaması ve reklamlarda yer verilmemesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Kuru sıkı silah, ölüm, intihar,cinayet