Olgu Sunumu

KURUSIKI SİLAHLA YARALANMAYA BAĞLI GÖRME SEKELİ: OLGU SUNUMU

10.17986/blm.2014192780

  • Serbülent KILIÇ
  • Fatih SEZER
  • Gürol CANTÜRK

Gönderim Tarihi: 12.07.2014 Kabul Tarihi: 10.09.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(2):105-107

Kurusıkı silahlar görüntüsüyle ve çıkardığı sesle gerçeğinden ayırt edilmesinin güçlüğü, ucuz olması ve taşınırken ruhsat gerektirmemesi gibi özellikleri nedeniyle konvansiyonel ateşli silahlara göre daha kolay erişilebilir silahlardır. Kurusıkı silahların; yaralanma, cinayet ve intihar vakalarında suç aleti olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada eşi tarafından modifiye edilmiş kurusıkı silah ile başından vurulan bir kadının gözünde meydana gelen kalıcı sekel incelenmiş ve kurusıkı silahların toplum güvenliği için tehdit unsuru olması irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurusıkı silah, yaralanma, ölüm, cinayet, görme sekeli