Araştırma Makalesi

Öldürme Sıvılarının Adli Önemi olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi

10.17986/blm.2017134561

  • Halide Nihal Açıkgöz
  • Ali Açıkgöz

Gönderim Tarihi: 15.11.2017 Kabul Tarihi: 21.12.2017 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(1):36-38

Giriş:

Adli entomolojik uygulamalar, ölüm sonrası geçen sürenin tahmini için larva uzunluğunun doğru ölçülmesine ve doğru larval identifikasyona dayanır. Larvaları öldürmek için kullanılan yöntemler larvaların boyunu etkileyebilir. Otopsi salonunda, entomolojik kalıntılar içeren cesetler üzüm sirkesi ile yıkanmaktadır. Ayrıca, cesetler üzerindeki larvaları toplarken ve öldürürken olay yeri ekipleri pratik olduğu için %70’lik etil alkol kullanırlar.

Bu çalışmanın amacı sıcak su (90°C), soğuk sirke veya soğuk etil alkol yönteminden hangisinin larva uzunluğunu en iyi koruduğunu belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu amaca ulaşmak için, 200 g dana etinde yetiştirilen üçüncü evredeki larvalar sıcak su, soğuk sirke ve soğuk etil alkol kullanılarak öldürüldü. Öldürmeden önce ve öldürdükten sonra, larvaların boyları ölçüldü. Karşılaştırılacak gruplar arasındaki farkı belirlemek için ANOVA testi, güvenilirlik ve geçerlik analizleri için Kruskal-Wallis ve gruplar arasında bir fark olup olmadığını belirlemek için Tukey’s Honestly Significant Difference (Tukey’s HSD) testi uygulandı.

Bulgular ve Sonuç:

Sıcak suyun larvaların uzunluğunu soğuk sirke ve etil alkolden daha doğru olarak koruduğu bulundu. Adli tıp uzmanlarınca ve olay yeri inceleme ekibince, adli entomolojik inceleme için ceset üzerinden alınan larvalar, kaynar su ile öldürülüp ardından kâğıt havlu ile kurulandıktan sonra %96’lık etil alkol içerisinde fikse edilerek adli entomoloğa gönderilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Adli Entomoloji,Lucilia Sericata,Postmortem İnterval,Larva Öldürme Yöntemleri.