Araştırma Makalesi

Ölüm Zamanı ve Ölüm Nedeni ile İlişkili Olarak Postmortem Göz İçi Sıvısında Biyokimyasal İncelemelerin Önemi

10.17986/blm.2015110912

  • Muharrem Teyin
  • Yasemin Balcı
  • Sema Uslu
  • Kenan Karbeyaz
  • Kazım Özdamar

Gönderim Tarihi: 04.12.2014 Kabul Tarihi: 11.02.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(1):7-13

Giriş:

Ölüm zamanı adli makamlarca adli tıp uzmanlarına sıkça sorulan sorulardan biridir. Bu çalışmada, postmortem göz içi sıvı örneklerinde, rutinde kolaylıkla uygulanabilen biyokimyasal testlerin, ölüm nedeni ve postmortem interval ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Morgunda otopsisi yapılan ve kesin ölüm zamanı kesin olarak bilinen 100 olgu çalışma kapsamına alınmıştır. Olgular, ölüm zamanı açısından, postmortem intervali 10 saat ve altı, 11-20 saat ve 20 saatin üstünde olanlar şeklinde 3 gruba ayrılmıştır. Ölüm nedeni açısından travmatik ve travmatik olmayan ölümler olarak 2 gruba ayrılmıştır.

Bulgular ve Sonuç:

Sunulan çalışmada, potasyum ve ürik asit ortalama değerleri ile postmortem interval grupları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sodyum ve Klorun ortalama değerlerinin travmatik nedenle ölen olgu grubunda diğer gruba göre daha düşük olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Postmortem biyokimya, Göz içi sıvısı, Ölüm zamanı, Ölüm sebebi.