Olgu Sunumu

LPG MARUZIYETI SONUCU OLUM: OLGU SUNUMU

10.17986/blm.2009143699

  • Ayşe KURTULUŞ
  • Kemalettin ACAR
  • Bora BOZ
  • Canan KELTEN

Gönderim Tarihi: 03.04.2009 Kabul Tarihi: 25.01.2010 The Bulletin of Legal Medicine 2009;14(3):132-136

LPG (liquefied petrol gases- sıvılaştırılmış petrol gazları), basınç altında sıvı hale getirilmiş hafif alifatik hidrokarbon olan bütan (C4H10) ve propan (C3H8 karışımından oluşan renksiz ve hafif bir kokuya sahip bir gazdır. LPG kaynaklı ölümler genellikle kazaya bağlı olarak karşımıza çıkmakta ve intihar daha seyrek görülmektedir. Bütan ve propana bağlı ölümün asfiksi, vagal in-hibisyon, respiratuar depresyon ve aritmiler olmak üzere dört mekanizma ile meydana gelebileceği belirtilmektedir.

Bu çalışmada, vücudunun tamamını battaniye ile örtüp, açık mutfak tüpünden uzanan hortumun ucunu battaniyenin altına sokarak özel düzenek hazırlayan ve bu düzenekle yatağında intihar eden 64 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. Seyrek görülen bu olguya ait bulgular, literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: LPG, bütan, propan, intihar