Araştırma Makalesi

Maluliyet Oranının Zamanla Değişimi

10.17986/blm.200491491

  • Haluk ÜNCE

Gönderim Tarihi: 25.11.2004 Kabul Tarihi: 07.03.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2004;9(1):19-21

Ülkemizde, maluliyet oranının hesaplanmasında birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar iş kazasına uğrayan şahsın vücuttaki arızaların eksik yada yanlış saptanmasından kaynaklanmaktadır. Çalışanların maluliyet oranları çeşitli yasa ve yönetmelikler yardımıyla hesaplanmaktadır. Taraflar için en doğru kararın verilebilmesi gerekmektedir. Maluliyet hesaplamalarında ortaya çıkan eksiklikleri ve farklılıkları saptamak ve çalışanlar arasında hak kaybını önleyecek standardizasyon çalışmaları gereklidir. Bu yazının amacı maluliyet oranı hesaplanmasında en doğru şekli göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Maluliyet, İş kazası, Maluliyet oranı hesaplanması, Türkiye