Olgu Sunumu

MEDİKOLEGAL OTOPSİ ARTEFAKTLARI

10.17986/blm.2010152710

  • Erdal ÖZER
  • Bülent ŞAM
  • Murat Bülent TOKDEMİR
  • Ali YILDIRIM
  • Gürsel ÇETİN

Gönderim Tarihi: 21.04.2011 Kabul Tarihi: 18.08.2011 The Bulletin of Legal Medicine 2010;15(2):68-74

Olay yeri incelemesi ve otopsi uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir işlemdir. Otopsi yapmak sadece kanunda belirtildiği karşılığı ile üç boşluğun açılması demek değildir. Otopsi gözle ve mikroskopik inceleme ile tespit edilen bulguların yorumlanmasıdır. Görülenlerin yorumlanabilmesi ise ölümden sonra hangi bulguların nasıl ortaya çıktığı hangi postmortem oluşumların antemortem bulgular ile karışabileceği nelerin bizi yanıltabileceği bilinmelidir.

Adli tıbbi artefaktlar ölümden sonra cesette oluşan ve önemli bir antemortem bulgu gibi yanlış yorumlamalara yol açan ve dokuların doğal durumları ya da kişinin ölümünden önceki hastalığı ile ilgili olmayan bulgu ya da değişiklikler biçiminde tanımlanabilmektedir.

Adli tıbbi artefaktlar iyi tanımlanıp yorumlanamazsa adaletin yanlış tecellisine yol açabilmesi açısından adli tıp ve otopsi pratiği açısından önemli bir yer tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, adli tıbbi artefakt, postmortem değişiklikler