Araştırma Makalesi

MEZUNİYET ÖNCESİ ADLİ TIP EĞİTİMİ ALMIŞ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR ANKET ÇALIŞMASI

10.17986/blm.199721199

  • Serpil Salaçin
  • Necmi Çekin
  • M. Hakan Özdemir
  • Şemsi Kalkan

Gönderim Tarihi: 18.05.1996 Kabul Tarihi: 20.06.1997 The Bulletin of Legal Medicine 1997;2(1):21-24

Ülkemizde adlı tıp uzmanı sayısının yetersizliği nedeniyle; adli tıp uzmanlık bilgileri ile yapılabilecek nitelikteki çeşitli hizmetler, pratisyen hekimlerin sorumluluğu altında yürütülmeye çalışılmaktadır. Ülkemizin gereksinimi olan adli tıp uzmanı sayısına ulaşılmasının hayli zaman alacağı açıktır. Bu gerçekler nedeniyle ülkemizde mezuniyet öncesi adli tıp eğitimi çok önemli olup uygulanacak eğitim ve uygulama programlarının ülke gerçekleri gözönünde bulundurularak yapılması gerekmektedir.

Bu çalışma; adli tıp eğitimini 5. Sınıfta, üç haftalık staj şeklinde almış 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin aldıkları eğitim sonucunda, kendilerini değerlendirmelerini, adli tıp eğitimi ile ilgili düşünce ve önerilerini almak amacıyla planlanmıştır. Çalışma bir anket çalışması niteliğindedir. Çalışmaya toplam 202 öğrenci katılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde; verilen eğitim sonrası, adli tıp eğitimini önemli bulan öğrenci sayısı 178 (% 88.1)’dir. Aldıkları eğitim sonucunda kendilerini değerlendirmelerinin istendiği sorular incelendiğinde; uygulamanın doğrudan öğrenciye yaptırılmasının pek mümkün olmadığı olay yeri keşfi, otopsi tekniği ve morfolojik bulguları değerlendirmede kendilerini yeterli bulanların sayısı yarının altına düşmüştür. Yetersiz bulma nedeni olarak 111 katılımcı (% 55) uygulama azlığını göstermiş ve öneri olarak uygulamaya ayrılan sürenin arttırılarak aktif katılımın sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp, mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıp öğrencisi, eğitim programı, Türkiye