Derleme

Mikrobiyolojik Yöntemlerin Postmortem İnterval Tahmininde Kullanımı

10.17986/blm.2015110925

  • Mahmut Şerif Yıldırım
  • Sinan Sevinç
  • Ramazan Akçan
  • Balseven Odabaşı
  • Ali Rıza Tümer

Gönderim Tarihi: 22.10.2014 Kabul Tarihi: 09.02.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(1):56-59

Postmortem interval tahmini postmortem incelemelerin en önemli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Postmortem interval tahmininde kullanılmakta olan birçok yöntem olmasına rağmen bu metotlar zaman zaman sonuç vermekte yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle postmortem interval tahmininde mümkün olduğunca fazla yeni yönteme veya kullanılagelen yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Postmortem intervalin tahmininde kullanılan yöntemler arasında mikrobiyolojik yöntemlerin yeri günümüzde hala tartışmalı konulardan biri olarak varlığını sürdürmektedir. Bu yazıda postmortem interval tahmininde mikrobiyolojik yöntemlerin kullanımına dikkat çekilmesi ve bu yöntemlerin kullanılabilirliğinin literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyoloji, Postmortem interval, Adli patoloji