Olgu Sunumu

Modifiye Edilmemiş Kurusıkı Silah ile Meydana Gelmiş İntihar Orijinli Bir Ölüm Olgusu

10.17986/blm.2008131669

  • Şerafettin DEMİRCİ
  • K. Hakan DOĞAN
  • Zerrin ERKOL
  • Gürsel GÜNAYDIN
  • İdris DENİZ

Gönderim Tarihi: 25.12.2007 Kabul Tarihi: 10.03.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(1):25-29

Kurusıkı silahlar genellikle zararsız kabul edilen, üretimi, kullanımı ve satışı 5729 sayılı yasa ile düzenlenen, satın alınması ve elde edilmesi nispeten kolay olan silahlardır.

Yazıda kurusıkı silah ile intihar orijinli baş bölgesinden yaralanma sonucu ölen 31 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Otopside, sağ temporal bölgede bitişik atış bulguları gösteren ateşli silah yarası, sağ temporal kemiğin skuamöz parçasında kırıklar, epidural ve subaraknoidal kanama, sağ temporal lobta kontüz-yon tespit edildi. Kişinin ölümünün kurusıkı silah fişeğinin gaz basıncı etkisiyle meydana gelen beyin doku hasarı ve kafa içi kanama neticesinde meydana geldiği sonucuna varıldı.

Olguda da görüldüğü üzere kurusıkı silahlar, bitişik ya da bitişiğe yakın mesafeden gerçekleştirilen atışlarda ölümcül yaralar oluşturabilmektedir. Dolayısıyla bu silahların namluları gaz çıkışını engelleyecek şekilde yeniden dizayn edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kurusıkı silah, ölüm, adli tıp