Olgu Sunumu

Mortalite ile Sonuçlanan Ludwig Anjini: Bir Otopsi Olgusu

10.17986/blm.1393

  • Jamal Musayev
  • Adalat Hasanov
  • Mahmud Baghirzade
  • Parvin Hasanova

Gönderim Tarihi: 17.04.2020 Kabul Tarihi: 18.05.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(3):239-242

Ludwig anjini (LA) ağız tabanında bilateral olarak mylohyoid diaframın üzerindeki sublingual ve submandibuler yumuşak dokuyu tutan bir selülit şeklidir. Komplikasyonları nedeniyle %50’ye varan mortalite oranı çağdaş tedavi seçeneklerinin katkısı ile son yıllarda %8’e kadar gerilemiştir. Bu yazıda ölümle sonuçlanan bir LA olgusu otopsi bulguları eşliğinde sunulmuştur. Ağıziçi insizyonla flegmonun açıldığı olgularda aspirasyon pnömonisi riski göz önünde bulundurulmalıdır. LA ve komplikasyonlarının saptanabilmesi için otopsi olgularında oral kavite, boyun bölgesi, mediasten ve göğüs boşluğundaki organ ve yumuşak dokular dikkatlice incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ludwig anjini, Mediastinit, Aspirasyon Pnömonisi, Otopsi