Olgu Sunumu

ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR TANISINDA, CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR VE ÇOCUĞUN RESİM ÇİZİMLERİNİN ÖNEMİ

10.17986/blm.2010151704

  • Oğuzhan EKİZOĞLU
  • Şevki SÖZEN
  • Birgül TÜZÜN
  • Şebnem KORUR
  • Tülin YURTBAY

Gönderim Tarihi: 13.02.2009 Kabul Tarihi: 12.11.2011 The Bulletin of Legal Medicine 2010;15(1):27-31

Çocukların cinsel istismara maruz kalması hem fiziksel hem de psikolojik etkilere neden olmakta ve bu tür olgularda sıklıkla anogenital travma bulguları ön planda araştırılmaktadır. Çocuğun içinde bulunduğu bir cinsel eylem sonucu, sıklıkla karşılaşılmasa da cinsel temasla bulaşan hastalıklar ve çocuğun psikolojik değerlendirmesi sırasında istismara yönelik yaptığı resimlerin yorumlanması tanıda önemli olmaktadır. Bu çalışmada, anogenital herpes tanısı konan, psikolojik değerlendirmede çizdiği resimlerin cinsel istismarı desteklediği yorumu yapılan on üç yaşındaki erkek hasta bu yönleriyle tartışılmak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuğun cinsel istismarı, Herpes Simp-leks Virüs, insan figürü çizimleri