Olgu Sunumu

Çocuk Yaşta Gebe Kalan Cinsel İstismar Mağdurları: Olgu Sunumu

10.17986/blm.1591

  • Ferhat Turgut Tunçez
  • Gülden Ersen
  • Doğu Barış Kılıççıoğlu
  • Zeynep Sağlık Küçük
  • Mehmet Tokdemir

Gönderim Tarihi: 21.10.2021 Kabul Tarihi: 22.12.2021 The Bulletin of Legal Medicine 2022;27(3):306-309

Cinsel suçlar, öncelikle mağdur olmak üzere, mağdur yakınları ve toplum üzerinde ağır, kalıcı travmalar oluşturan adli ve tıbbi önemli bir sorundur. Çalışmamızda hastanemize başvuran cinsel istismar sonrasında gebe kalan 15 yaş altı üç olgumuzu sunmayı amaçladık. Birinci olgumuz 13 yaşında olup, penetrasyon olmadan istismar sonucu, 16 hafta ile uyumlu gebeliği olup muayenesinde; himende yırtık saptanmadı. Mağdurenin 19. hafta ile uyumlu iken gebelik sonlandırıldı. İkinci olgumuz; 12 yaşında olup; ensest ilişki sonucu 20-21 hafta ile uyumlu ikiz gebeliği saptandı. Yasal sınırı geçmesi nedeniyle kürtaj yapılamadı. Üçüncü olgumuz; 14 yaşında, muayenesinde 24. hafta ile uyumlu gebeliği tespit edildi. Yasal sınırı geçmesi nedeniyle kürtaj yapılamadı. Cinsel istismar olgularımızın çocuk yaşta olmaları ve gebe kalmaları, ensest ilişki olması ve başvuruların gecikmesi sonucu kürtaj yapılamaması gibi nedenlerden dolayı adli ve tıbbi sorunlar ortaya çıkmıştır. Cinsel istismar sonucu gebeliklerde zaman kaybedilmeden tanı, tedavi ve adli sürecin tüm basamaklarının multidisipliner yaklaşım ve duyarlılıkla ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, ensest, gebelik

Tam Metin (İngilizce)