Olgu Sunumu

Çocuklarda Nadir Görülen Schmorl Nodülünün Yanlış Değerlendirilmesinin Yol Açabileceği Hukuki Sonuçlar (Olgu Sunumu)

10.17986/blm.1465

  • Mahmut Aşırdizer
  • Mehmet Arslan
  • Uğur Demir
  • İrem Sarı Karabağ
  • İsmail Oymak

Gönderim Tarihi: 18.07.2020 Kabul Tarihi: 25.09.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2021;26(1):68-71

Schmorl nodülü (SN), kıkırdak uç plakanın bozulması ve kıkırdak plakası yoluyla nükleer madde kaybolduktan sonraki dönemde, nükleus pulposusun vertebra gövdesine herniasyonudur. Bir trafik kazasında yaralanan 12 yaşında bir erkek çocuğu hakkındaki bu makalede, travmatik vertebra kompresyon kırığı tanımlanmış ve bu lezyon ile trafik kazası arasında bir nedensellik bağı tespit edilmişti. Beyin cerrahisi, Radyoloji ve Pediatrik Radyoloji ile yapılan değerlendirmeler sonucu bu lezyonun SN olduğu ve trafik kazası ile ilişkili olmadığı sonucuna varıldı. Bu makalede sunulan olgu ile ilgili literatür gözden geçirilerek adli rapor hazırlanırken nedenselliğin tesis edilmesinin önemi ve bu tür durumlarda multidisipliner yaklaşımın gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Schmorl nodülü, çocuk, vertebral kompresyon kırığı, radyolojik görüntüleme, nedensellik

Tam Metin (İngilizce)