Derleme

Çocukluk Çağı Yaralanmaları; Eğitsel ve Adli Boyut

10.17986/blm.1399

  • Makbule Kurt
  • Işıl Pakiş

Gönderim Tarihi: 20.04.2020 Kabul Tarihi: 29.06.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(3):230-238

Çocukluk dönemi, çocuğun keşfetme merakı ve hareketli yapısı nedeni ile kendini tehlikelere karşı koruma bilincinin henüz oluşmadığı, bu nedenle travmalara açık olduğu bir dönemdir. Diğer yandan da her yaştan, ırktan ve gelir düzeyinden çocuğu etkileyen çocuk istismarı ve ihmali bu yaş grubunda karşılaşılabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Öğretmenler, toplumda çocuklar ve aileleriyle ilişki halinde olup, çocuk istismarının anlaşılmasında, bildirilmesinde ve önlenmesinde çok önemli bir role sahiptir. İstismara veya ihmale maruz kalan bir çocuğa yardım ederken ya da yardım etmeye başlarken atılacak ilk adım istismarın işaretlerini ve belirtilerini bilmektir. En önemli yaklaşım; çocuk istismarından kuşkulanılmasıdır. Burada kazalara bağlı yaralanmaların bulguları ile istismara bağlı yaralanmaların bulgularını doğru tanımlayabilmek ve istismardan kuşkulanan çocuklarda süreci doğru yönetebilmek çok önemlidir. Çalışmada amaç fiziksel çocuk istismarında görülen bulgularla, çocukluk çağı kazalarına bağlı bulguları sınıflayarak, doğru gözlem yapılması gereken noktalara dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Kaza, Öğretmen, Okul, Bildirim, Çocuk Hakları, Çocuğun Korunması