Olgu Sunumu

Çocukluk Çağında Ani Ölüm Nedeni Olarak Kardiak Miksoma Bir Olgu Sunumu

10.17986/blm.2009141687

  • Arzu AKÇAY TURAN
  • Elif ÜLKER AKYILDIZ
  • Esat ŞAHİN
  • Deniz Oğuzhan MELEZ
  • Gökhan ERSOY
  • Işıl PAKİŞ

Gönderim Tarihi: 26.03.2008 Kabul Tarihi: 03.02.2009 The Bulletin of Legal Medicine 2009;14(1):30-33

Kalbin primer tümörleri oldukça nadir görülen tablolar olup çeşitli otopsi serilerinde görülme sıklığının %0,0017 ile %0.28 arasında olduğu bildirilmektedir. Tüm yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde bu tümörlerin yaklaşık yarısını miksomala-rın oluşturduğu görülmektedir. Kardiak miksomalar histolojik olarak benign olmalarına rağmen kardiak obstrüksiyona neden olma ve emboli oluşturma eğilimleri nedeniyle kalbin potansiyel fatal tümörleri arasında sınıflandırılmaktadırlar.

Bu çalışmada ani olarak ölen ve otopsisinde sol atrial miksoma tespit edilen 9 yaşında bir olgunun ölüm öncesi öyküsü ve otopsi bulguları incelenerek adli otopsilerde özellikle erken yaşlarda ani ölüm nedeni olarak karşımıza çıkabilen kardiak miksomalara dikat çekilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak miksoma, ani kalp ölümü, otopsi