Olgu Sunumu

Çürümeye Başlamış Bir Cesette Hidrojen Sülfür ile İntiharın Tespiti

10.17986/blm.2016220398

  • Rıfat Özgür Özdemirel
  • İlhami Kömür
  • Bünyamin Başpınar
  • Muhammet Demir
  • Süleyman Yılmaz

Gönderim Tarihi: 03.03.2015 Kabul Tarihi: 13.03.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(2):126-129

Hidrojen sülfür (HS) zehirlenmeleri nadir olarak görülmektedir. Sıklıkla kanalizasyon işlerinde ve endüstriyel kaynaklı kazalarda karşımıza çıkmaktadır. HS zehirlenmesine bağlı ölümler gazın inhalasyonu sonucu meydana gelmektedir. HS’nin ortam havasındaki seviyesi 500 ppm’den yüksek olduğu durumlarda dakikalar içinde ölüm meydana gelmektedir.

Olgumuz evinde ölü olarak bulunan ve çürümeye başlamış 23 yaşında erkektir. Olgumuzda çürüme bulguları da bulunduğundan ilk yapılan toksikolojik analizde kanda saptanan hemoglobin metabolitlerinin çürümeye bağlı olarak da oluşabileceği düşünülerek kesin ölüm sebebi hakkında bir yorum yapılmamıştır. Olay yerinde bulunan şişelerde sülfür saptanması ve ölen kişi tarafından “Dikkat!, HS çok zehirli, notu al, dışarı çık, kapıyı kapat” yazılı notun evin kapısına iliştirilmiş olması kişinin ölümünün HS zehirlenmesi sonucu meydana geldiği kanaatini oluşturmuştur.

Çürümenin başladığı ve zehirlenme şüphesi bulunan bu gibi olgularda, ölüm nedeninin aydınlatılmasında ayrıntılı olay yeri incelemesinin önemi, otopsi ve postmortem toksikolojik analizlerin önüne geçebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hidrojen sülfür,İntihar,Ölüm,Otopsi