Olgu Sunumu

Sevofluran İntoksikasyonu: Ölümle Sonuçlanan Bir İntihar Olgusu

10.17986/blm.1664

  • Pınar Efeoğlu Özşeker
  • Ebubekir Burak Çelik
  • Durdu Fatma Çam
  • Tuğçe Koca Yavuz

Gönderim Tarihi: 23.05.2023 Kabul Tarihi: 28.08.2023 The Bulletin of Legal Medicine 2023;28(3):319-322

Bu çalışmada, sevofluranla gerçekleştirilen bir intihar olgu sunulmaktadır. Yirmi yaşında kadın anestezi teknisyenliği öğrencisi, yurt odasında sırt üstü hareketsiz halde ölü olarak bulunmuştur. Olay yeri incelemecisi, masada “sevorane sıvısı %100” olarak etiketlenmiş 250 mL’lik bir şişe olduğunu bildirmiştir. Otopside, ölüme sebep olabilecek travmatik bir lezyon bulunmamıştır. İç organların histopatolojik değerlendirmesinde, akciğerlerde fokal atelektazi ve konjesyon, pankreasta otoliz ve konjesyon, karaciğerde, kalpte, böbrekte, beyinde, beyincikte ve beyin sapında konjesyon gözlenmiştir. Kan, idrar ve iç organlar, enzim immünoanalizleri ve gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GC/MS) kullanılarak ilaçlar ve metabolitler açısından taranmıştır. Toksikolojik analizde etanol dahil hiçbir ilaç tespit edilmemiştir. Sevofluran, headspace gaz kromatografisi kullanılarak belirlenmiş ve kandaki konsantrasyonu 41.0 μg/mL saptanmıştır. Ayrıca sevofluran GC/MS ile mide içeriğinde de tespit edilmiştir. Kişinin ölümünün, sevofluranın oral alımı ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sevofluran, volatil anestezik, intihar, toksikoloji, adli tıp

Tam Metin (İngilizce)