Araştırma Makalesi

SİVAS’TA ADLİ OTOPSİLER ( 1990-1995): DEMOGRAFİK VERİLER VE OTOPSİYİ YAPAN HEKİMİN ÖZELLİKLERİ

10.17986/blm.199721195

  • Ufuk Katkıcı

Gönderim Tarihi: 18.05.1997 Kabul Tarihi: 20.06.1997 The Bulletin of Legal Medicine 1997;2(1):3-7

Ülkemizde adli otopsi demografik çalışmaları çoğunlukla Adli Tıp Kurumu ve bağlı kuruluşlarda gerçekleştirilen incelemeler üzerinde yapılmaktadır. Bu çalışmada, il merkezinde yapılan tüm otopsilerin yer aldığı adliye arşivinde bulunan otopsi kayıtları incelenerek, saptanan demografik veriler, yayınlanan çalışmaların verileri ile karşılaştırıldı. Ayrıca hangi hekimlerin ölü muayenesi ve otopside ne sıklıkta yer aldıkları değerlendirildi.

Belirtilen süreçte Sivas’ta toplam 760 otopsi ve ölü muayenesi yapılmıştır. 541 olgu (% 71.2) ölü muayenesi, 219 olgu (% 28.8) otopsi yapılarak incelenmiştir. Olgular 0-86 yaşları arasındadır, % 72.9’u erkektir. Yaş ortalaması erkeklerde 34.5 ± 20.3, kadınlarda 31.3 ± 22.6’dır. Orijin sıralaması kaza (% 71.1), cinayet (% 15.1), intihardır (% 6.4). Olguların % 7.4’ü patolojik nedenle ölmüştür.

Anahtar Kelimeler: Adli otopsi, ölü muayenesi, zorlamalı ölüm, kaza, cinayet, intihar, adli tıbbi inceleme