Olgu Sunumu

Subdural Hematoma Bağlı Gelişen Bipolar Bozukluk: Olgu Sunumu

10.17986/blm.2017227924

  • Serbülent Kılıç
  • Fatih Sezer
  • Gürol Cantürk

Gönderim Tarihi: 11.11.2015 Kabul Tarihi: 04.04.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2017;22(2):151-153

Üniversitemizin bulunduğu şehirdeki bir mahkeme tarafından Anabilim Dalımızdan trafik kazası geçiren bir şahsın bu olay sebebi ile oluşabilecek maluliyet oranı ve iş görmezlik süresi hususlarında rapor hazırlanması istenmiştir. Şahsın muayenesinin yapılması ve tıbbi evrakının tetkik edilmesinden sonra kişide kafa travmasına bağlı bipolar bozukluk geliştiği anlaşılmıştır. Duygudurum bozuklukları başlığı altında değerlendirilen bipolar bozukluk manik ve depresif epizotlar ile seyreden tekrarlayıcı bir hastalıktır. Etiyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte; genetik nedenler, beyine ait yapısal ve biyokimyasal değişiklikler, bazı endokrin ve nörotransmitter bozuklukların ve travmanın neden olduğu iddia edilmektedir.

Trafik kazası sonucu sağ pariyetotemporal bölgede subdural hematom tespit edilen bir hastada bipolar bozukluğun gelişmesi nadir görülen bir durumdur. Kafa travmaları sonucu psikopatolojik tablolar ortaya çıkabilmektedir. Adli Tıp Uzmanlarının nadir görülen psikopatolojik durumlara dikkatinin çekilmesi amacıyla olgumuz paylaşılmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bipolar Bozukluk,Duygudurum Bozukluğu,Kafa Travması,Maluliyet,Subdural Hematom,Trafik Kazası