Olgu Sunumu

Suicide by Homemade Hydrogen Sulfide in Turkey: A Case Report

10.17986/blm.2016323754

  • Uğur Koçak
  • Ahmet Hamdi Alpaslan
  • Murat Yağan
  • Erdal Özer

Gönderim Tarihi: 16.06.2015 Kabul Tarihi: 21.07.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(3):189-192

İntihar günümüzde temel bir halk sağlığı problemi olup genç yetişkinlerde ölüm nedenleri arasında ikinci sırayı almaktadır. Hidrojen Sülfüre bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu, gaza akut maruz kalmaya bağlı olarak kanalizasyon veya endüstri işçilerinde görülmektedir. HS solunması yoluyla intihar ilk kez 2007 yılında Japonya’da bildirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de ilk kez market ve internet üzerinden satın aldığı kimyasal ürünleri kullanarak evinde hazırladığı HS gazı ile intihar eden 24 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi bildirilmektedir. Olgu, güncel literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hidrojen Sülfür, Tiyosülfat, İntihar, Asfiksi, Otopsi