Araştırma Makalesi

TANINABİLİR VERTEBRALARDAN CİNSİYET TAYİNİ

10.17986/blm.2013181257

  • Özge ÜNLÜTÜRK
  • Mehmet Yaşar İŞCAN

Gönderim Tarihi: 11.03.2014 Kabul Tarihi: 02.05.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2013;18(1):4-13

Cinsiyet tayini kimlik tespitinin ilk adımlarından biridir. Pek çok iskelet parçası halihazırda analiz için kullanılmakta ve ayırıcı teknikler gelişmektedir. Omurlar henüz en az çalışılan kemikler arasında olmasına karşın olay yerinde bulunanlar arasında en yaygın olanıdır. Bu çalışmanın amacı, Pretoria Kemik Koleksiyonu'ndaki Güney Afrikalı beyaz ve siyah popülasyonun cinsi varyasyonunu analiz etmektir. Örnekler 144 kişinin tam vertebralarından oluşmaktadır. C7, T1, T11, T12 ve L5 kemiklerinin her birinden 0.01mm hassasiyetindeki dijital kumpasla yedi ölçü alınmıştır. Bu kemiklerin seçilmesinin nedeni anatomik açıdan ve vertebral sütundaki konumları bakımından tanınması en kolay kemikler olmasıdır. Cinsiyet farklılıkları SPSS istatistik programında, diskriminant analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler beyazlarda %89, siyahlarda %85'lik doğruluğa ulaşmıştır. Her bir kemik stepwise prosedüründe girildiğinde, bir cinsiyeti diğerinden ayırmak için, yedi ölçüden sadece iki ya da daha azı seçilmiştir. En yaygın seçilen ölçüler posterior ve inferior transvers çap, superior anteroposterior ölçülerdir. Doğruluk oranı beyazlarda %89 ve siyahlarda %84 olarak T1'de sıralanmaktadır. En düşük dimorfizm ise L5'te beyazlarda %80 ve siyahlarda %64 olarak L5'te görülmektedir. Açıkça görülmektedir ki vertebralar da pek çok uzun kemik gibi dimorfiktir. Bu diğerlerinin üzerinde bir avantaja sahiptir, çünkü bunlardan olay yerinde pek çok vardır. Vertebral kolon üzerindeki çalışmalardaki zorluk, pek çoğu kayıp olduğunda her bir kemiği sıralayıp tanımlamaktır. Bu çalışmada kolaylıkla tespit edilebilen kemikler kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet tayini, pretoria kemik koleksiyonu, vertebralar, adli antropoloji, olay yeri.