Olgu Sunumu

Taşıt Yoluna Çıkan At Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazası: İki Olgu Sunumu

10.17986/blm.2017227929

  • Serbülent Kılıç
  • Gürol Cantürk

Gönderim Tarihi: 11.05.2016 Kabul Tarihi: 18.07.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(1):73-76

Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi Adli Tıp Anabilim Dalımızdan trafik kazası nedeniyle yaralanan iki olgu ile ilgili rapor hazırlanmasını talep etmektedir. Hazırlanacak raporun olgulara ait maluliyet oranını ve iş göremezlik süresini içermesi istenmektedir. Yapılan incelemelerin ardından raporlar hazırlandı. Her iki olgunun travma sebebiyle farklı türde yaralanması mevcuttu. Taşıt yoluna çıkan atların neden olduğu trafik kazalarına Türkiye’de nadir olarak rastlanmaktadır. Bahsi geçen iki olgumuzu sunma amacımız; hayvan iştirakli trafik kazasına bağlı yaralanmalarının incelenmesi ve adli tıp uzmanlarının bu tür olgular hakkında rapor hazırlanması konusuna dikkatinin çekilmesidir.

İlk olgumuz üst ekstremitesinden ve yüzünden yaralanan erişkin yaşta bir erkekti. Olgumuz kulak ampütasyonu nedeniyle protez kullanmaktaydı. Olgumuzun yüzünün sağ bölümünde ve sol önkolunda skar dokusu bulunmaktaydı. Diğer olgumuz, kazada kraniyal kemik kırığı ve hematom gelişen üç yaşında erkek çocuğuydu. Olgumuzun vücudunun sağ yarısında hemiparezi gelişmişti. Her iki olgumuzda nörolojik sekeller bulunmasına rağmen psikiyatrik sekel bulunmamaktaydı.

Literatürde kanguru, geyik, deve ve sığın geyiği gibi birçok farklı türde hayvanın iştirak ettiği trafik kazası bulunmaktadır. Ancak atların dahil olduğu trafik kazası literatürde nadir olarak bulunmaktadır. Adli tıp uzmanları adalete yardımcı olmak için, travmatik olaylar ile bunların neticesinde oluşmuş maluliyetler arasındaki illiyet bağını kurmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hayvan İştirakli Trafik Kazası,Ölüm,Maluliyet,At,Yaralanma,Taşıt Yolu.