Olgu Sunumu

Tekrar Otopsi: Neredeyse İmkânsız Olan Bir İşlemle Uğraşmak mı?

10.17986/blm.1299

  • Melike Erbaş
  • Yasemin Balcı

Gönderim Tarihi: 08.04.2019 Kabul Tarihi: 02.07.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(3):243-248

Üzerinde daha önce otopsi yapılmış genellikle yurt dışından gelen bir ceset üzerinde yeniden ve tekrar bir otopsi işlemi yapmak; özellikle ilk otopsiye ait rapor veya adli soruşturmaya ilişkin herhangi bir bilgi olmadığında sonuç alınması imkânsıza yakın, güç bir işlem halini alabilmektedir. Mevcut uyum ve standardizasyon çalışmalarının yanı sıra pratikte bu olgular için en önemli hususun güven oluşturmak ve bu amaca yönelik olarak olabildiğince çok bilgi ve veri paylaşımını mümkün kılmak olduğu düşünülmektedir.

Buna yönelik olarak yurt dışında yapılan ilk otopsileri sonrası gerçekleştirdiğimiz üç tekrar otopsi olgusu üzerinden konunun tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekrar Otopsi, İkinci Otopsi, Tahnitleme