Araştırma Makalesi

Trafik Kazalarında Taşıt İçi Konum ve Travma Lokalizasyonu

10.17986/blm.199831287

  • Berna AYDIN
  • Ümit BİÇER
  • Başar ÇOLAK
  • Şebnem KORUR FİNCANCI

Gönderim Tarihi: 18.03.1998 Kabul Tarihi: 04.05.1999 The Bulletin of Legal Medicine 1998;3(1):20-26

Bu çalışma yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları dosyalarında travma lokalizasyonu ve araç içi konum ilişkisini ve bunun kullanım değerini irdelemek amacı ile yapıldı.

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulları ve Trafik İhtisas Daire-si’ne 1994 yılında gönderilen yaralanma veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına ait 150 dosya incelendi. Trafik kazalarında ölenlerin önemli bir bölümünü (%31.2) oto yolcularının oluşturduğu, bunu %21.3 ile yayaların, %18 ile oto sürücülerinin izlediği görüldü.

Trafik kazasında yaralanan kapalı taşıt sürücü ve yolcularının travma lokalizasyonu ile şiddetine göre dağılımında; hafif yaralanmalarda kafa bölgesi %47.7 ile birinci sırada yer alırken, ağır yaralanmalarda bu oran %17' ye düşmektedir. Ölümle sonlanmayan, açık taşıt kazalarındaki sürücü ve yolcularda hafif yaralanmaların en sık kafa bölgesinde (%35) lokalize olduğu, ancak ağır yaralanmaların %28.1 ile alt ekstremitede en yüksek bulunduğu gözlenmektedir. Oto içindeki sürücülerin %42' sinin, yolcuların ise %62' sinin emniyet kemeri kullanmadığı saptanmıştır.

Trafik kazalarında yaralanan ve ölen kişilerde travmatik lezyonların lokalizasyon ve ağırlığını belirleyecek ayrıntılı bir muayene, ileri tetkikler ve ölenlerde otopsi şarttır. Travma lokalizasyonlarının konum belirlenmesinde kullanılabilmesi için ise. kazanın oluş şekli, aracın hasar durumu, araç içindekilerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları araştırılmalı, ayrıca araç içindeki artıkların kimliklenclirmesi de yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Trafik Kazası, Sürücii-Yolcu, Travma, Otopsi,