Araştırma Makalesi

TÜRKİYE'DE TRAFİK KAZALARI, NÜFUS YOĞUNLUĞU VE MOTORLU TAŞIT SAYISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

10.17986/blm.2014191771

  • Mahmut ASİRDİZER
  • Tarık ULUÇAY
  • Yavuz HEKİMOĞLU
  • İlknur YILMAZ
  • Mehmet Sunay YAVUZ

Gönderim Tarihi: 04.07.2014 Kabul Tarihi: 24.07.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(1):29-37

Yüksek morbidite ve mortalite oranları ile trafik kazaları dünyanın en önemli sorunlarından biridir. Trafik kazalarının oluşumu için çeşitli faktörler tanımlanmıştır Bunlardan ikisi, Türkçe literatürde seyrek olarak bildirilmiş olan trafik tıkanıklığı ve yol yoğunluğudur. Bu çalışmada, trafik kazaları, nüfus büyüklüğü, Türkiye'de motorlu araç sayısı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Ham veriler Türk İstatistik Enstitüsü web sayfasından elde edilmiştir. Onlar her bir milyon nüfus, her bir milyon motorlu araç veya her bin trafik kazaları için standardize edilmiştir. İstatistiksel Bölgeler sistemi sınıflandırılmasında kullanılmıştır.

Türkiye'de 2011 yılında toplam nüfus 74.724.269 ve motorlu araç sayısı 16.089.528 idi. 131.845 trafik kazası sonucu 3.835 kişi ölmüş ve 238.074 kişi yaralanmıştı. Her bir milyon nüfus için motorlu araç sayısı dağılımının; her bir milyon nüfus ve her bir milyon araç sayısı için trafik kazası sayısı dağılımının; her bir milyon nüfus, her bir milyon araç ve her bin trafik kazası için ölen kişi dağılımının; her bir milyon nüfus, her bir milyon araç ve her bin trafik kazası için yaralı kişi dağılımının değerlendirmesinde, tümü istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Trafik kazalarında, risk faktörleri ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi için kentsel ve kırsal toplum tabanlı projeler büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, Türkiye'de bu alanda ileriye doğru bir öncü adımı temsil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karayolu trafik kazaları, trafik sıkışıklığı, yol yoğunluğu, motorlu araç sayısı, nüfus