Özgün Araştırma

Türkiye’nin Dört Büyük İlinde Trafik Kazalarına Karışan veya Alkol Şüphesi Bulunan Sürücülerin Yol Kenarı Kontrollerinde Kandaki Alkol Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi

10.17986/blm.1572

  • Hale Nur Can
  • Mahmut Aşırdizer
  • Sevdegül Bilvanisi
  • Recep Dursun
  • Latif Duran
  • Gökmen Karabağ
  • Enes Arıca
  • Adnan Bilge
  • Faruk Aydın
  • Gizem Demet Sever Tilki

Gönderim Tarihi: 19.06.2021 Kabul Tarihi: 24.12.2021 The Bulletin of Legal Medicine 2022;27(2):129-135

Amaç:

Önceki çalışmalar, alkollü araç kullanma ve/veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma (AUAK) ile trafik kazalarında artan ölüm ve yaralanma riski arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin dört büyük şehrinde trafik kazası geçirdikten sonra veya yol kenarı trafik kontrolünde alkollü olduğu şüphesi bulunan sürücülerin kanlarındaki alkol konsantrasyonlarının (BAC) araştırılmasıdır.

Yöntem:

Bu çalışmada, Türkiye’nin dört büyük ilindeki (Van, Manisa, Diyarbakır ve Samsun) üniversite hastanelerinde sürücülerin beş yıllık (1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında) BAC için laboratuar kayıtlarını geriye dönük olarak inceledik.

Bulgular:

Üç yüz kırk iki olguda (%7,1) BAC’ler eşik değerin (0,01 g/100 mL) üzerindeydi. Alkol tayini için gönderilen olguların %11,3’ü kadın, %88,7’si erkek olup, yaş ortalaması 35,3±13,1’dir. Üç yüz kırk iki alkol pozitif olguda, olguların %58,8’inde BAC’ler %0,101’in üzerindeydi. Olguların BAC pozitifliği Manisa’da %9,4, Van’da %6,3, Samsun’da %5,3 ve Diyarbakır’da %5 idi. Kadınların %4,4’ünde (n=24) ve erkeklerin %7,4’ünde (n=318) BAC pozitif bulundu (p<0,05).

Sonuç:

Bu çalışma, bu alandaki sınırlı sayıdaki çok merkezli çalışmalardan biridir; çalışmada trafikte alkollü araç kullanmaya sıfır tolerans gösterilmesi, cezaların caydırıcılığının artırılması ve yol kenarı tarama testlerinin daha yaygın olarak kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazaları, alkol, yol kenarı testleri, Türk trafik düzenlemeleri

Tam Metin (İngilizce)