Olgu Sunumu

Tubal Gebelik Rüptürü Nedenli Ani Ölüm Olgusu

10.17986/blm.2007122641

  • Ümit ÜNÜVAR ATILMIŞ
  • Bülent ŞAM
  • Elif Ülker AKYILDIZ
  • Osman ÖZTÜRK
  • Oğuzhan EKİZOĞLU

Gönderim Tarihi: 01.03.2007 Kabul Tarihi: 30.07.2007 The Bulletin of Legal Medicine 2007;12(2):78-81

Ektopik gebelik, gebeliğin ilk trimesterinde görülen gebelikle ilişkili ölüm nedenlerinden biridir. Fertilize ovum implantas-yonun uterus dışında ve genellikle de tubada olması nedeniyle tubal gebelik olarak da adlandırılır. Tubal gebelik, tubal rüptür ve batın içi kanamaya neden olarak ani ölüme yol açabilmektedir. Ektopik gebelik rüptürü nedenli ani ölümler, sık rastlanılmayan ani ölüm nedenlerindendir. Sıklıkla tanı güçlükleri yaşanmaktadır. Özellikle genç erişkin kadında ani ölüm nedenleri arasında ayırıcı tanıya alınmalıdır.

Ölümden 3-4 hafta önce küretaj öyküsü olan 22 yaşındaki olgu, karın ağrısı şikayeti ile hastaneye götürülürken ölmüştür. Otopside batın boşluğunda 2500 cc kısmen koagüle olmuş kan, sağ tubada 0,5 cm çaplı rüptür alanı bulunan büyük hematom kitlesi bulunmuş, sol tubada özellik görülmemiş ve uterusun boş olduğu tespit edilmiştir. Histopatolojik incelemede tubal kitleden yapılan örneklerde, koagulum kitleleri içinde koryon villusları görülmüş ve tubal gebelik tanısı almıştır.

Klinik tanı zorluğu nedeniyle çeşitli legal sorunlar yaratabilen ektopik gebeliğin adli tıp açısından önemi, olgunun klinik ve otopsi bulguları birlikte değerlendirilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, tubal rüptür, kanama, ani ölüm, otopsi.