Olgu Sunumu

VARENİKLİN KULLANIMINA BAĞLI İNTİHAR DÜŞÜNCESİ: OLGU SUNUMU

10.17986/blm.2014193801

  • Özge GÜLMEZ
  • Ramazan AKÇAN

Gönderim Tarihi: 13.08.2014 Kabul Tarihi: 15.09.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(3):180-184

Vareniklin günümüzde sigarayı bıraktırma tedavisinde kullanılan en etkili farmakolojik tedavi yöntemidir. Vareniklin α2-β2 nikotinik asetilkolin reseptörünün selektif parsiyel agonistidir. Sigarayı bıraktırmada başarılı olmasına karşın, ilacın çok ciddi nöropsikiyatrik yan etkileri bulunmaktadır. En ciddi yan etkilerinden biri ise Vareniklin kullanan hastalarda intihar düşüncesini ve eğilimini artırmasıdır. Bu çalışmada; Vareniklin kullanması nedeniyle intihar düşüncesi gelişen 31 yaşında sağlıklı bir kadın hasta olgusu sunularak Vareniklin kullanımı ile depresyon bulguları, intihar düşüncesi ve eğilimi ilişkisine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda acil servise başvuran intihar girişimi olgularında veya adli incelemeye konu olmuş tamamlanmış intiharlarda Vareniklin kullanımının sorgulaması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Vareniklin, adli tıp, intihar