Derleme Makalesi

Yara Yaşı ve Canlılık Değerlendirmesinde Güncel Yaklaşım

10.17986/blm.2016323753

  • Işıl Pakiş

Gönderim Tarihi: 20.08.2015 Kabul Tarihi: 02.12.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(3):183-188

Yara yaşı ve canlılık değerlendirilmesi adli tıbbın temel alanlarından biridir. Yaralanmanın kişi canlı iken mi, öldükten sonra mı oluştuğu adli tıbbın önemli sorunlarından biridir. Kesici ya da künt travmalar, yanıklar, boğulmalar gibi travmatik olgularda travma ile ilişkiyi sağlar. Canlılık kanıtlanırsa bu travmanın kişi yaşarken olduğunun kanıtıdır. Literatürde yara yaşı tahmini ve canlılık ile ilgili yapılmış çok sayıda araştırma bulunsa da yapılacak çok sayıda araştırmaya ve araştırmalardan elde edilen bilginin günlük uygulamalara aktarılmasına ihtiyaç vardır. Çalışmada amaç yara yaşı ve canlılık değerlendirmesinde güncel uygulamalar ışığında kullanılan yöntem ve maddeleri adli tıp pratiği açısından değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Yara yaşı,Canlılık,Adli patoloji