Olgu Sunumu

Yüksekten Atlayarak Birlikte İntihar İkili Ölüm

10.17986/blm.2007123649

  • Kenan KARBEYAZ
  • Tarık GÜNDÜZ
  • Yasemin BALCI

Gönderim Tarihi: 13.11.2006 Kabul Tarihi: 05.12.2007 The Bulletin of Legal Medicine 2007;12(3):125-129

iki kişinin birlikte intiharı veya bir kişinin cinayet işledikten sonra intihar etmesi “ikili ölüm” olarak tanımlanmaktadır. iki kişinin birlikte intiharı, cinayet-intihar şeklindeki ikili ölümlere nazaran oldukça nadirdir. Yüksekten atlayarak birlikte intihar ise çok seyrek görülen bir durumdur. Bu çalışmada, Eskişehir’de yüksekten atlayarak intihar şeklindeki bir ikili ölüm olgusu, seyrek görülmesi nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İntihar, ikili ölüm, yüksekten atlama