Cilt 25, Sayı 2

Ağustos 2020
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (6) Araştırma Makalesi, (4) Derleme, (2) Olgu Sunumu

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 0-0

Editörden

Editörden
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 0-0

Araştırma Makalesi

0-6 Yaşlar Arası Adli Nitelikli Çocuk Çağı Medikolegal Ölümlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ali Yıldırım
 • Erdoğan Polater
 • Celal Bütün
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 65-71 DOI: 10.17986/blm.2019250194
Bir Üniversite Hastanesinde 2012-2018 Yılları Arasında Suç Olarak Nitelendirilen Eylemlerde Bulundukları İddiası ile Değerlendirilen Psikotik Belirtili Olgularda Sosyodemografik, Klinik ve Suç Olarak Nitelendirilen Eylemlerle İlgili Özellikler
 • Abdulkadir Yıldız
 • Faruk Kılıç
 • Selin Çabuk
 • Gizem Çağla Aktaş Çallıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 72-82 DOI: 10.17986/blm.1322
Muğla İlinde Adli Tıp Polikliniğine Başvuran İntihar Girişimi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Muazzez Elçin Kıymet
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Betül Yürürdurmaz
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 83-89 DOI: 10.17986/blm.1307
Polisiye Romanlarda Ölüm Nedeni Olarak Zehir ve Yüksek Doz İlaç: Agatha Christie ve Ahmet Ümit Eserlerinin Karşılaştırılması
 • Zeynep Tırmıkçıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 90-98 DOI: 10.17986/blm.1390
Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Somatizasyon ve Duygusal Öz Farkındalık Üzerinden Şiddetin Tahmini
 • Burcu Türk
 • Hasan Halit Tali
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 99-105 DOI: 10.17986/blm.1385
Kulak Ölçü ve Yerleşiminde Yaşa Bağlı Metrik Değişimler
 • Nurdan Sezgin
 • Gökhan Ersoy
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 106-115 DOI: 10.17986/blm.1273

Derleme

Homisit-Suisiti Anlamak
 • Sunay Fırat
 • Mehmet Aykut Erk
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 116-121 DOI: 10.17986/blm.1384
Probleme Dayalı Öğrenimde Adli Tıp Eğitimi: Pamukkale Üniversitesi Örneği
 • Volkan Zeybek
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
 • Bora Boz
 • Cüneyt Orhan Kara
 • Kemalettin Acar
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 122-127 DOI: 10.17986/blm.1313
Metil Alkol (Metanol) İntoksikasyonu
 • Tuğçe Koca
 • Ahmet Hilal
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 128-138 DOI: 10.17986/blm.2020.v25i2.1336
Cinsel Saldırı ve İstismar Olgularında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Değerlendirilmesi
 • Derya Çağlayan
 • Ahsen Kaya
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 139-147 DOI: 10.17986/blm.1346

Olgu Sunumu

Adli Bir Olgu Olarak Çakmak Gazı İnhalasyonu ve Nörolojik Sekelleri
 • Ahsen Kaya
 • Selen Can Temürkol
 • Burcu Özçalışkan
 • Hülya Güler
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 148-153 DOI: 10.17986/blm.1327
Harakiri Benzeri Yöntem ile İntihar: Bir Olgu Sunumu
 • Ayşe Seydaoğulları Baltacı
 • Volkan Zeybek
 • Özgür Tekin
 • Kemalettin Acar
The Bulletin of Legal Medicine 2020; 25: 154-159 DOI: 10.17986/blm.1350