Cilt 22, Sayı 3

Aralık 2017
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (5) Araştırma Makalesi, (2) Derleme, (4) Olgu Sunumu

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 0-0

Editörden

Editörden
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 0-0

Araştırma Makalesi

Suça Sürüklenen Çocuklar ile İkamet Yeri, Suç Yeri ve Suç Türü İlişkisi: İstanbul Adliyesi 2. Çocuk Mahkemesi Örneklemi
 • Zeynep Gülüm
 • Zeynep Pınar Cohen
 • Yusuf Tunç Demircan
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 155-162 DOI: 10.17986/blm.2017229415
Tek Yumurta İkizlerinin El Yazılarının Adli Belge İncelemesi Açısından Değerlendirilmesi
 • Behice Şeyda Türedi
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 163-171 DOI: 10.17986/blm.2017332733
Distal Radial Epifizin Manyetik Rezonans Görüntülemesi: Yaşayan Bireylerde Adli Yaş Tayini
 • Oğuzhan Ekizoğlu
 • Elif Hocaoğlu
 • Ercan İnci
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 177-183 DOI: 10.17986/blm.2017227230
Kuru Sıkı Silahların Hedefe 0-5 cm Mesafeden Yaralama Potansiyelinin İncelenmesi
 • Serbülent Kılıç
 • Gürol Cantürk
 • Gökhan İbrahim Öğünç
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 184-188 DOI: 10.17986/blm.2017331585
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Gelen Maluliyet Raporlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ahmet Hilal
 • Eren Akgündüz
 • Kenan Kaya
 • Kemal Yılmaz
 • Necmi Çekin
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 189-193 DOI: 10.17986/blm.2017332032

Derleme

Kadın Cinayetleri Konusunda Nedensel Bir Değerlendirme: Sahip Olma Güdüsü
 • Şahide Güliz Kolburan
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 194-199 DOI: 10.17986/blm.2017228672
Karar Örnekleriyle Yargıtay’ın Bilirkişiliğe Bakışı ve Bilirkişiliğin Sorunları
 • Gökhan Karaburun
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 200-207 DOI: 10.17986/blm.2017333478

Olgu Sunumu

Adli Metin Türlerinde Anlambilimsel Çözümlemeler
 • Burcu İlkay Karaman
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 208-217 DOI: 10.17986/blm.2017332897
İki Epileptik Ölüm Olgusunda Postmortem Tanı: Tuberoskleroz Kompleksi
 • Hüseyin Çetin Ketenci
 • Emel Çakır
 • İbrahim Demir
 • Nazım Ercüment Beyhun
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 218-223 DOI: 10.17986/blm.2017228062
Adli Tıbbi Açıdan Lazarus Fenomeni: Bir Olgu Sunumu
 • Aykut Taner Güven
 • Gavril Petridis
 • Şeyda Şebnem Özkal
 • Ersi Abacı Kalfoglu
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 224-227 DOI: 10.17986/blm.2017330661
Metanol Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
 • Hümeyra Yıldırım Can
 • Halil Kırbıyık
The Bulletin of Legal Medicine 2017; 22: 228-230 DOI: 10.17986/blm.2017333104