Cilt 18, Sayı 3

Aralık 2013
(3) Araştırma Makalesi, (2) Olgu Sunumu, (1) Tam PDF

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 0-0

Araştırma Makalesi

YETİŞKİN KADIN MAĞDURLARDA CİNSEL SALDIRI SONRASI GÖRÜLEN RUHSAL VE SOSYAL SORUNLAR
 • Gölge ZB
 • Yavuz MF
 • Korkut S
 • Kahveci S
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 82-91 DOI: 10.17986/blm.2013183256
ESKİŞEHİR’DE DEMİRYOLU ÖLÜMLERİ; 2001–2010
 • Özsoy S,
 • Karbeyaz K
 • Akaya H
 • Çelikel A
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 83-90 DOI: 10.17986/blm.201318336
HEKİMLERİN ÖLÜMLE KARŞILAŞMA SIKLIKLARINA GÖRE ÖTENAZİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Cem UYSAL
 • Bekir KARAASLAN
 • Halis TANRIVERDİ
 • Tahsin ÇELEPKOLU
 • Mustafa KORKMAZ
 • Kasım BULUT
 • Yasin BEZ
 • Yaşar TIRAŞÇI
 • Erdem ÖZKARA
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 91-97 DOI: 10.17986/blm.2013183255

Olgu Sunumu

İNSAN ISIRIĞI SONUCU GELİŞEN BİR PARMAK AMPUTASYONU OLGUSU
 • Kamil Hakan DOĞAN
 • Selahattin ARTUÇ
 • Nadire Ünver DOĞAN
 • Şerafettin DEMİRCİ
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 98-100 DOI: 10.17986/blm.2013183763
CİNSEL İSTİSMARDA UYURGEZERLİK: OLGU SUNUMU
 • Gülen GÜLER
 • Veli YILDIRIM
 • Fevziye TOROS
The Bulletin of Legal Medicine 2013; 18: 101-104 DOI: 10.17986/blm.2013183747