Açıkgöz, Halide Nihal, ve Ali Açıkgöz. 2018. “Öldürme Sıvılarının Adli Önemi Olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi”. Adli Tıp Bülteni 23 (1), 36-38. https://doi.org/10.17986/blm.2017134561.