Açıkgöz, Halide Nihal, ve Ali Açıkgöz. “Öldürme Sıvılarının Adli Önemi Olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi”. Adli Tıp Bülteni 23, no. 1 (Nisan 5, 2018): 36-38. Erişim Ocak 25, 2020. https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/1167.