Adli Tıp Bülteni

Yeni Sayı

Cilt 24 Sayı 1 (2019)
Yayın Tarihi: Mart 29, 2019
Sayı Açıklaması

Değerli Adli Bilimciler,

Adli Tıp Bülteni’nin 2019 yılı ilk sayısıyla karşınızdayız. 1919’dan 2019 yılına, 14 Mart’ın 100. yılının tüm sağlık çalışanlarına ve adli bilimler alanında çalışan hepimize başarı ve barış getirmesini diliyoruz.

Adli Tıp Bülteni’nin, DOAJ (Directory of Open Access Journals) gibi uluslararası indekslerce taranan uluslararası bir dergi niteliğine kavuşması yanında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik Başvuru Şartları‘nın “Ulusal Makale” maddesinde “ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale” koşulu da getirilmiş olup adli bilimler kapsamında ülkemizden sadece Adli Tıp Bülteni’nin TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında dizinlenen dergiler arasında yer almasından mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Dergimizin bu sayısında da adli bilimler alanından farklı disiplinlerden çalışmaları sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Çalışmalarınızı dergimize gönderirken dergimiz yazım kurallarını dikkatle incelemenizi sizlerden rica ediyoruz.

Bilimin edebiyat ve sanatta yeni ufuklar açıcı niteliğinin görünür kılınması ve liyakatın adli bilimler alanında ne kadar önemli olduğunu yaşam bize her gün göstermeye devam ediyor.

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle...

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör

Tüm sayı
PDF

Editörden

Halis Dokgöz
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Çağatay Saygılı, Av., Sertaç Ak, Gürol Cantürk
1-8
Türkiye’deki Psikiyatri Hekimlerinin Adli Psikiyatri Bilgi Düzeyi Nedir? “Sizce Adli Psikiyatri Bir Yan Dal Olmalı mıdır?”
https://doi.org/10.17986/blm.2019149810
PDF
Melike Erbaş, Gülsüm Kadı, Yasemin Balcı, Ümit Ünüvar Göçeoğlu
9-16
Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Gençlik Yaş Grubuna Ait Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi
https://doi.org/10.17986/blm.2019149811
PDF
Deren Çeker, İdris Deniz, Ayla Sevim
17-29
İnsan İskeletlerinde Travma: Travmaya Bağlı Ölüm Nedeni Üzerine Bir Araştırma
https://doi.org/10.17986/blm.2019149812
PDF
Emel Ataş Berksoy, Selçuk Yazıcı
30-35
Elektrik Yaralanması Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik, Demografik Özellikleri ve Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Çocuk Acil Kliniği Deneyimi
https://doi.org/10.17986/blm.2019149813
PDF
Zehtiye Füsun Yaşar, İsmail Can Pelin, Erhan Büken, Hatice Yağmur Zengin, Ayla Kürkçüoğlu, Bülent Dayangaç, Fırat Koç
36-42
Cinsiyet Tayininde Rugaların Kullanımı: Bir Ön Çalışma
https://doi.org/10.17986/blm.2019149814
PDF
Mustafa Eray Yazar, Bora Boz
43-50
2010-2016 Yılları Arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Başvuran Cinsel İstismar ve Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi
https://doi.org/10.17986/blm.2019149818
PDF
Selçuk Yazıcı, Muhammet Can
51-56
Çocuklarda Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Maluliyet ve Etki Eden Faktörler
https://doi.org/10.17986/blm.2019250176
PDF
Tüm Sayılar

The Bulletin of Legal MedicineAdli Tıp Bülteni, Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin resmi yayın organı olarak yılda üç kere yayınlanır.

Adli Tıp Bülteni, adli bilimlerde yapılan orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını, editöryal yorumları, editöre mektup ve derlemeleri yayınlar. Derginin resmi dili Türkçe ve İngilizcedir.

Adli Tıp Bülteni, uluslararası danışmanlı bir adli tıp dergisidir. 

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.


Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergi ile ilgili her türlü iletişim için kullanılacak adres:

Prof.Dr. Halis Dokgöz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye.

Makale Başvuruları: Dergiye gönderilecek yazılar dergimizin www.adlitipbulteni.com adresinde bulunan online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınamayacaktır. Adli Tıp Bülteni'ne gönderilen yazılar orijinallik yönünden taranmaktadır.

E-posta: halisdokgoz@adlitipbulteni.com

  • p - ISSN 1300-865X
  • e - ISSN 2149-4533