Tiroid Cerrahisinde Bilirkişinin Zor Seçimi: Komplikasyon veya Malpraktis
PDF (English)

Anahtar Kelimeler

tiroidektomi
malpraktis
adli tıp

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Tümer AR, Yıldırım M Şerif, Koçak S. Tiroid Cerrahisinde Bilirkişinin Zor Seçimi: Komplikasyon veya Malpraktis. Bull Leg Med [Internet]. 29 Ekim 2017 [a.yer 23 Mayıs 2019];23(2):89-2. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1149

Öz

Amaç: Tiroid cerrahisinde rekürren laringeal sinir (RLN) hasarı ve hipokalseminin komplikasyon veya malpraktis olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu çalışmada, nodüler guatr ve tiroid kanserlerinde bilateral subtotal tiroidektomi (BST) ve total tiroidektomi (TT) sonrasında hekimlerin RLN hasarına ve hipokalsemiye yönelik görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu olgularda cerrahların yaklaşımlarını belirlemek için bir anket hazırlanmıştır. BST ve TT sonrası tek taraflı ya da bilateral RLN felci ve hipokalseminin, malpraktis ya da komplikasyon olup olmadığı deneyimlerine göre kategorize edilen cerrah katılımcılara sorulmuştur.

Bulgular: Tüm gruplarda bilateral sinir hasarının “malpraktis” olarak tanımlanma oranı daha yüksektir. Ayrıca kanser olgularında “komplikasyon” olarak tanımlanan sorunlar, kanser dışı ameliyatlarda “malpraktis olarak yorumlanabilmiştir. Ancak bu değerlendirme farkları çoğu zaman istatistik anlamlılık taşımamaktadır.

Sonuç: Hekimler arasında tiroid cerrahisi sonrasında malprak- tis ve komplikasyon ayırımına ilişkin bir fikir birliği yoktur. Hekimler her olguyu kendi doğasında ve koşullarında değerlendirerek komplikasyon veya malpraktis olarak tanımlamalıdır.

https://doi.org/10.17986/blm.2017332861
PDF (English)

Kaynaklar

Abadin SS, Kaplan EL, Angelos P. Malpractice litigation after thyroid surgery: the role of recurrent laryngeal nerve injuries, 1989–2009. Surgery. 2010;148(4):718-23. DOI: https://doi.org/10.1016/j.surg.2010.07.019

Schulte KM, Röher H. [Medico-legal aspects of thyroid surgery]. Der Chirurg; Zeitschrift fur alle Gebiete der operativen Medizen. 1999;70(10):1131-8. DOI: https://doi.org/10.1007/s001040050

Wagner H, Seiler C. Recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid gland surgery. British Journal of Surgery. 1994;81(2):226-8. DOI: https://doi.org/10.1002/bjs.1800810222

Kern KA, Hartford C. Medicolegal analysis of errors in and treatment of surgical endocrine. Surgery. 1993; 114(6):1167-1174

Curić Radivojević R, Prgomet D, Markešić J, Ezgeta C. Hypocalcaemia after Thyroid Surgery for Differentiated Thyroid Carcinoma: Preliminary Study Report. Collegium Antropologicum. 2013;36(2):73-8.

Hayward RA, Hofer TP. Estimating hospital deaths due to medical errors: preventability is in the eye of the reviewer. Jama. 2001;286(4):415-20. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.286.4.415

American Collage of Surgeons. Statement on the physician acting as an expert witness. Journal of the American College of Surgeons. 2004;199(5):746-7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2004.07.015

Kunin CM. The expert witness in medical malpractice litigation. Ann Intern Med. 1984;100(1):139-143. DOI: https://doi.org/10.7326/0003-4819-100-1-139

Bal BS. The expert witness in medical malpractice litigation. Clinical orthopaedics and related research. 2009;467(2):383-91. DOI: https://doi.org/10.1007/s11999-008-0634-4

Commons ML, Gutheil TG, Hilliard JT. On humanizing the expert witness: A proposed narrative approach to expert witness qualification. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online. 2010;38(3):302-4.

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.