Cinsiyet Tayininde Rugaların Kullanımı: Bir Ön Çalışma
PDF

Anahtar Kelimeler

adli dişhekimliği
afet
palatal ruga
popülasyon özellikler

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Yaşar ZF, Pelin İsmail C, Büken E, Zengin HY, Kürkçüoğlu A, Dayangaç B, Koç F. Cinsiyet Tayininde Rugaların Kullanımı: Bir Ön Çalışma. Bull Leg Med [Internet]. 28 Mart 2019 [a.yer 20 Ekim 2019];24(1):36-2. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1226

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı, Anadolu popülasyonundaki palatal ruga örneklerini, sayı, uzunluk, şekil, yan dallarıyla birleşme ve yerleşim yönleri açısından incelemek, cinsiyetlere göre dağılımını belirlemek, palatal rugaların adli vakalarda ve afet kurbanlarının kimliklendirilmesinde cinsiyet tayini için kullanılabilirliğini sorgulamaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, 248 bireye ait üst çene modelindeki rugalar Thomas-Kotze ve Kapali sınıflama sistemi kullanılarak değerlendirildi, erkek ve kadınlardaki ruga tiplerinin istatistiksel analizi yapıldı. Veri analizinde SPSS (17.0) versiyonu ve Pearson Chi-Square, Fisher’ın Kesin Testi ve Mann-Whitney U analizleri kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada, 132 kadın (%53,2), 116 erkek (%46,8) 248 bireye ait 2367 ruga değerlendirildi. Yapılan analizler sonucunda; ruga sayısı üzerinde cinsiyetin etkili bir faktör olmadığı, ruga toplam sayısının kadınlarda 6-15 erkeklerde ise 5-18 arasında değiştiği, cinsiyet gruplarında toplam ruga sayısı dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı (p=0,161) belirlendi. Ruga uzunluğu ile cinsiyet arasında (p=0,526), ruga şekli ile cinsiyet arasında (p=0,672), ruga yan dallarının birleşme şekilleriyle cinsiyet arasında (p=0,189) ve ruga yerleşim yönleri ile cinsiyet arasında (p>0,05) istatistiksel açıdan anlamlı bir bağımlılık olmadığı belirlendi.

Sonuç: Değerlendirme sonunda en sık rastlanan ruga tiplerinin; uzunluk açısından birincil, şekil açısından da kavisli tip ruga olduğu belirlendi. Rugaların hiçbir tipinde seksüel dimorfizm saptanmadı. Bu sonuç, rugaların adli vakalarda cinsiyet tayini için yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilmesi için olanak sağlamadığını, farklı bölgelerde ve daha büyük örneklem gruplarıyla çalışmanın tekrarlanmasının gerekliliği göstermektedir.

https://doi.org/10.17986/blm.2019149814
PDF

Kaynaklar

Prasad KD, Bhagwati BT, Mittal S. Role of Forensic Odontologist in Medico-Legal Investigation-An Overview. Medico-Legal Update. 2012; 12: 36-41. [URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612186/ PMID: 23559914]

Siddique S, Panchmal GS. Palatal Rugae-A tool in forensic odontology.Medico-legal Update: An International Journal. 2011; 11(2): 51-56. [URL: https://www.researchgate.net/profile/Mandana_Donoghue/publication/215601884_Prevalence_and_oral_manifestations_of_iron_defciency_anemia_A_short_study/links/00b7d52bea2021b8e4000000/Prevalence-and-oral-manifestations-of-iron-defciency-anemia-A-short-study.pdf] ISSN-0971-720X (Print) • ISSN-0974-1283 (Electronic)

Bhatt, J Garima Bhatt. Comparison of rugae pattern between dentulous and edentulous population of rajasthan state. Forensic Res. 2015; 6:1. https://doi.org/10.4172/2157-7145.1000254]

Shetty M, Premaatha K. Study of Palatal Rugae Pattern among the Student Population in Mangalore. J Indian Acad Forensic Med. 2011; 33 (2): 112-115. [URL: http://medind.nic.in/jal/t11/i2/jalt11i2p112.pdf ISSN 0971-0973]

Bansode SC, Kulkarni MM. Importance of palatal rugae in individual identification. J Forensic Dent Sci. 2009; 1: 77-81. [URL: http://www.jfds.org on Monday, July 30, 2018, IP: 31.206.52.66]

Limson, K. S. & Julian, R. Computerized recording of the palatal rugae pattern and an evaluation of its application in forensic identification. J. Forensic Odontostomatol. 2004; 22(1):1-4. Downloaded free available from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16223024]

Indira AP, Gupta M, David MP. Rugoscopy for Establishing Individuality. Indian J Dent Adv. (2011); 3: 427-432. Downloaded free available from

http://journaldatabase.info/articles/rugoscopy_for_establishing_individuality.html]

Shukla D, Chowdhry A, Bablani D, Jain P, Thapar R. Establishing the reliability of palatal rugae pattern in individual identification (following orthodontic treatment). Forensic Odontostomatol. 2011; 29:1:20-29. [URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21841265]

Van der Linden FP. Changes in the position of posterior teeth in relation to ruga points. Am J Orthod. 1978; 74: 142- 61. https://doi.org/10.1016/0002-9416(78)90081-7

English WR, Robison SF, Summitt JB, Oesterle LJ, Brannon RB, Morlang WM. Individuality of human palatal rugae. J Forensic Sci. 1988; 33: 718-26. [URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3385381]

Hauser G, Daponte A, Roberts MJ. Palatal rugae. J Anat 1989; 165: 237-49. [URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1256673/]

Krishnappa S, Srinath S, Bhardwaj P, CH Mallaya. Palatal Rugoscopy: Implementation in forensic odontology- a review. J Adv Med Dent Scie. 2013; 1(2):53-59.

Hermosilla VV, San Pedro VJ, Cantín IM, Suazo GIC. Palatal rugae: systematic analysis of its shape and dimensions for use in human identification. Int. J. Morphol .2009; 27:819-25. [URL: https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v27n3/art29.pdf]

Kumar S, Vezhavendhan N, Shanthi V, Balaji N, Sumathi MK, Vendhan P. Palatal rugoscopy among Puducherry population. The Journal of Contemporary Dental Practise. May-June 2012; 13(3):401-04.

[URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22918017]

Thomas CJ, Kotze T. The palatal rugae pattern: a new classification. J Dent Assoc S Afr. 1983; 38(3):153-57.

Kapali S. Townsend G. Richards L. Parish T. Palatal rugae patterns in Australian Aborigines and Caucasians. Aust Dent J. 1997; 42(2):129-33. [URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9153843]

Fahmi, F.M., al-Shamrani, S.M. and Y.F.Talic. Rugae pattern in Saudi population sample of males and females. Saudi. Dental Journal. 2001; 13, 92-95.

Saraf A., Bedia, S, Indurkar, A., Degwekar, S. and R. Bhowate. Rugae patterns as an adjunct to sex differentiation in forensic identification. J. Forensic Odontostomatol. 2011; 29(1): 14-9. [URL: http://iofos.eu/Journals/JFOS%20Jun11/3_RUGAE%20PATTERNS%20AS%20AN%20ADJUNCT%20TO%20SEX%20DIFFERENTIATION.pdf]

Gondivkar, S.M., Patel, S., Gadbail, A.R., Gaikwad, R.N., Chole,R. and R.V. Parikh. Morphological study of the palatal rugae in western Indian population. J. Forensic Leg.Med. (2011); 18(7): 310-2. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2011.06.007. [URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21907934]

Dohke M. and Osato S. Morphological study of the palatal rugae in. Japanese. 1. Bilateral differences in the regressive evolution of the palatal rugae. Jpn. J. Oral Biol. 1994; 36:126-40. https://doi.org/10.2330/joralbiosci1965.36.126 [URL: https://www.researchgate.net/publication/271609062_Morphological_study_of_the_palatal_rugae_in_Japanese_I_Bilateral_differences_in_the_regressive_evolution_of_the_palatal_rugae]

Nayak P, Ashith B, Padmini AT and Kaveri H. Differences in the palatal rugae shape in two populations of India. Arch. Oral Biol. 2007; 52: 977-82. Preethi N, Ashith B, Padmini AT and Kaveri H. Differences in the palatal rugae shape in two populations of India. Arch. Oral Biol. 2007; 52: 977-82. https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2007.04.006 [URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17543270]

Altayeb AA, Awrad H. Morphological Study of Palatal Rugae in a Sudanese Population. International Journal of Dentistry Volume 2015, Article ID 650648, 8 pages. https://doi.org/10.1155/2015/650648. [URL: https://www.hindawi.com/journals/ijd/2015/650648/]

Bajracharya D, Vaidya A, Thapa S, Shrestha S. Palatal Rugae Pattern in Nepalese Subjects. Orthodontic Journal of Nepal. 2013; 3(2): 36-38. https://doi.org/10.3126/ojn.v3i2.10076 [URL: https://www.nepjol.info/index.php/OJN/article/view/10076]

Filipovıć G, Janoševıć M, Janoševıć Predrag, Radojıčıć J, Ajdukovıć Z, Janjıć OT. Palatal Rugae Patterns in the Serbian Population. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 66 (3), 1131-1134, 2014. https://doi.org/10.2298/ABS1403131F [URL: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2014/0354-46641403131F.pdf]

Indira AP, Gupta M, Priscilla David M. Rugoscopy for Establishing Individuality. IJDA, 2011; 3(1): 427-432. [URL: http://www.jfds.org on Tuesday, July 31, 2018, IP: 31.206.52.66]

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.