Japon Patoloji Cemiyetinden Klasik Ani Beşik Ölümü Sendromu Özellikleri SIDS ile Japon Patoloji ve Otopsi Raporlarına Bağlı Japonlardaki Tartışmalı Ani Beşik Ölümleri 1982-1986
PDF (English)

Anahtar Kelimeler

Ani beşik Ölümü Sendromu
SIDS
Klasik SIDS
Tartışmalı SIDS
Japon Patoloji ve Otopsi Raporu
Faktör Analizi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Sawaguchia T, Fujitab T, Kobayashic M, Sawaguchia A. Japon Patoloji Cemiyetinden Klasik Ani Beşik Ölümü Sendromu Özellikleri SIDS ile Japon Patoloji ve Otopsi Raporlarına Bağlı Japonlardaki Tartışmalı Ani Beşik Ölümleri 1982-1986. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 01 Temmuz 1996 [a.yer 25 Ocak 2020];1(2):58-3. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/134

Öz

Klasik Ani Beşik Ölümü Sendromlarının ve Tartışmalı Ani Beşik Ölümü Sendromlarının incelenmesinde standart kriterler bulunmamaktadır. Özellikle Tartışmalı Ani Beşik Ölümü Sendromlarının değerlendirilmesinde uluslararası tartışma gerekmektedir. Japonya’daki Klasik Ani Beşik Ölümü Sendromlarının ve Tartışmalı Ani Beşik Ölümü Sendromlarının otopsi bulguları değerlendirilerek tartışma için temel veriler bu raporda sunulmuştur. Japon Patoloji Cemiyeti’nden alınan Japon Patoloji ve Otopsi Raporu (Ocak 1982) Aralık 1986) incelenmiştir. Klasik Ani Beşik Ölümü Sendromlarının ve Tartışmalı Ani Beşik ölümü Sendromlarının otopsi bulgularının farklarının bulunmasında ki-kare testinin kullanılması gerekmiştir. Ek olarak sadece Tartışmalı Ani Beşik Ölümü Sendromlarının otopsi bulgularının değil aynı zamanda Klasik Ani Beşik Ölümü Sendromlarınm otopsi bulgularının yapısını da göstermek amacıyla faktör analizi (Varimax rotasyonu ile beraber temal faktör metodu) yapılmıştır. Ki-kare testi incelenmesinde lenf dokusu büyümesinin Klasik Ani Beşik Ölümü Sendromlarında oldukça anlamlı olduğu bulunmuştur. Konjesyon, timus büyümesi, pulmoner ödem, adrenal bezi atofisi, lenf dokusu büyümesi ve yeni- doğan olma bulguları Klasik Ani Beşik Ölümü sendromunda faktör analizi yöntemi ile yüksek değer taşıdığı bulunmuştur. Ki-kare testi ile pnömoni, prematür bebek ve kardiomegali bulgulan Tartışmalı Ani Beşik Ölümü Sendromu için oldukça anlamlı bulunmuştur. Asfiksi, konjesyon, atelektazi, pulmoner amfizem, adrenal bez atrofisi, prematür bebek, timus hipoplazisi, kalp malformasyonu ve ektopik hemopo- esis bulgularının Tartışmalı Ani Beşik Ölümü sendromunda faktör analizi yöntemi ile yüksek değer taşıdığı bulunmuştur.Timus büyümesi ve adrenal bez atrofisinin Tartışmalı Ani Beşik Ölümü Sendromlarında oldukça yüksek negatif değer taşıdığı bulunmuştur. Tartışmalı Ani Beşik Ölümü Sendromlarında faktör analizi yöntemi ile en yüksek değer ile birinci faktörde asfiksi- nin hariç tutulduğu dikkat çekicidir. Bu bulgu Tartışmalı Ani Beşik Ölümü Sendromlarınm bir bölümünün 1982-1986 yılları arasında genel patolojik otopsilerde bile harici bir ölüm sebebi olarak kabul edilen asfiksi tanısı konularak kayıtlara girmediğini dolaylı olarak gösteriyor olabilir. Anahtar kelimeler: Ani beşik Ölümü Sendromu (SIDS), Klasik SIDS, Tartışmalı SIDS, Japon Patoloji ve Otopsi Raporu, Faktör Analizi.
https://doi.org/10.17986/blm.199612134
PDF (English)

Kaynaklar

Bechwith JB. Discussion of Terminology and Definition of the Sudden Infant Death Syndrome. In Bergmann AB, Bechwith JB, Ray CG (Eds) Proc Death in Infants. Washington Press, Seatle, 1969:14- 22.

Togari H, Kato I. The Study of the Definition of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). In Kato Y (eds) Research Report of the Study for the Prevention and Treatment System of Physical and Mental States of Children. Ministry of Health and Welfare, Tokyo, 1994:238-241.

Togari H, Kato I. The Study of the Definition of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). In Kato Y (eds) Research Report of the Study for the Prevention and Treatment System of Physical and Mental States of Children. Ministty of Health and Welfare, Tokyo, 1994:221-225.

Willinger M, James S, Catz C. Defining the Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Pediatr. Pathol. 1991;11:677-684.

Sawaguchi T, Sawaguchi A, Fujita T, Kobayashi M. Statistical Estimation of Frequency and Diagnostic Accuracy of Sudden Infant Death Syndrome' in Japan. Res.Pract. Forens.Med. 1994;37:397-401.

Sawaguchi T, Sawaguchi A, Fujita T, Kobayashi M. Statistical Estimation of Diagnostic Accuracy of Sudden Infant Death Syndrome in Japan. Rom J Leg. Med. 1994;2:123-129.

Sawaguchi T, Fujita T, Sawaguchi A. Characterisation of Gray Zone Sudden Infant death Syndrome (SIDS) in Japan using Survey Sheets for Death: Vital Statistics from the Ministry of Health and Welfare (1995) Rom.J.Leg.Med. in print.

Gregersen M, Rajs J, Laursen H, Baandrup U, Frederriksen P, Gidlund E, Helweg-Larsen K, Hirvonen J, Isaksen CV, Kock K, Lundemose JB, Loberg EM, Rognum TO, Skullerund K, Vege A. Pathologic Criteria for the Nordic Study of SIDS. In Rognum TO (eds) Sudden Infant Death Syndrome. New Trends in the Nineties. Scandinavian University Press, Oslo, 1995:50-58.

Shiba S. The method of Factor Analysis. Tokyo University press Tokyo 1986:16-46 & 105-126.

Kato I, Togari H. Epidemiological Study of Neonatal Sudden Death. Perinatal Medicine. 1992;22:333-336.

Yamanami S, Nishioka M, Tanaka H, Oku K. The Whole Country Investigation of SIDS and ALTE in Early Neonatal Stage. Research Report of the Study for the Prevention and Treatment System of Physical and Mental States of Children. Ministry of Health and Welfare, Tokyo, 1995:245-250.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.