Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitimi Almış Öğrencilere Yönelik Bir Anket Çalışması
PDF

Anahtar Kelimeler

adli tıp
mezuniyet öncesi tıp eğitimi
tıp öğrencisi
eğitim programı
Türkiye

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Salaçin S, Çekin N, Özdemir MH, Kalkan Şemsi. Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitimi Almış Öğrencilere Yönelik Bir Anket Çalışması. Bull Leg Med [Internet]. 01 Nisan 1997 [a.yer 20 Ekim 2019];2(1):21-4. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/199

Öz

Ülkemizde adlı tıp uzmanı sayısının yetersizliği nedeniyle; adli tıp uzmanlık bilgileri ile yapılabilecek nitelikteki çeşitli hizmetler, pratisyen hekimlerin sorumluluğu altında yürütülmeye çalışılmaktadır. Ülkemizin gereksinimi olan adli tıp uzmanı sayısına ulaşılmasının hayli zaman alacağı açıktır. Bu gerçekler nedeniyle ülkemizde mezuniyet öncesi adli tıp eğitimi çok önemli olup uygulanacak eğitim ve uygulama programlarının ülke gerçekleri gözönünde bulundurularak yapılması gerekmektedir. Bu çalışma; adli tıp eğitimini 5. Sınıfta, üç haftalık staj şeklinde almış 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin aldıkları eğitim sonucunda, kendilerini değerlendirmelerini, adli tıp eğitimi ile ilgili düşünce ve önerilerini almak amacıyla planlanmıştır. Çalışma bir anket çalışması niteliğindedir. Çalışmaya toplam 202 öğrenci katılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde; verilen eğitim sonrası, adli tıp eğitimini önemli bulan öğrenci sayısı 178 (% 88.1)’dir. Aldıkları eğitim sonucunda kendilerini değerlendirmelerinin istendiği sorular incelendiğinde; uygulamanın doğrudan öğrenciye yaptırılmasının pek mümkün olmadığı olay yeri keşfi, otopsi tekniği ve morfolojik bulguları değerlendirmede kendilerini yeterli bulanların sayısı yarının altına düşmüştür. Yetersiz bulma nedeni olarak 111 katılımcı (% 55) uygulama azlığını göstermiş ve öneri olarak uygulamaya ayrılan sürenin arttırılarak aktif katılımın sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp, mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıp öğrencisi, eğitim programı, Türkiye.

https://doi.org/10.17986/blm.199721199
PDF

Kaynaklar

Alper B, Salaçin S, Çekin N, Gülmen MK. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde adli tıp eğitimi ve adli tıp eğitiminin sorunları. 21.Yüzyılda Tıp Eğitimi Sempozyumu Kitabı, İstanbul: 1993; 87 90.

Fincancı ŞK. Türkiye’de ve dünyada adli tıp eğitimi. I.Adli Bilimler Kongre Kitabı. Adana: 1995; 52-54.

Salaçin S, Tuncer İ, Erkoçak EU. Türkiye’de mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası adli tıp eğitiminin sorunları. Adli Tıp Dergisi 1993; 8: 17-22.

Salaçin S, Alper B, Çekin N, Gülmen MK. The Medico-Legal system in Turkey, undergraduate and postgraduate curriculum of the forensic sciences. Acta Medicinae Legalis 1995; XLIV: 372-374.

Tilstone WJ. Education training and assessment in forensic science. J Forensic Sci Soc 1991; 31(2): 95- 100.

Knight B. A Model medico-legal system. Forensic Sci Int 1988; 39: 1-4.

World Fedaration for Medical Education (1988). World Conferance On Medical Education. Report. Edinburg. 7.-12 August 1988.

Glazek A, Wojcikiewicz C. Forensic science education in Poland. In: Jacob B, Bonte W, eds. Advances in Forensic Sciences, Proceedings of 13th Meeting of IAFS. Berlin: Verlag-Dr.Koster, 1995; vol 8: 84-86.

Geserick G. Forensic sciences in Continental Europe. In: Jacob B, Bonte W, eds. Advances in Forensic Sciences, Proceedings of 13th Meeting of IAFS. Berlin: Verlag-Dr.Koster, 1995; vol 8: 262-266.

Ross AM, Ranson D. Education and training in forensic sciences in Australia. In: Jacob B, Bonte W, eds. Advances in Forensic Sciences, Proceedings of 13rd Meeting of IAFS. Berlin: Verlag-Dr.Koster, 1995; vol 8: 69-70.

Brinkmann B, Cecchi R, Du Chesne A. Legal medicine in Europe-Quo vadis? Int J Leg Med, 1994; 107:57-59.

Busuttil A. Legal medicine in Europe. Acta Medicinae Legalis 1995; XLIV.3-9.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.