İzmir’de 1990-1994 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Olguların İncelenmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

otopsi
postmortem muayene

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Ege B, Yemişçigil A, Aktaş E Özgür, Koçak A. İzmir’de 1990-1994 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Olguların İncelenmesi. Bull Leg Med [Internet]. 01 Ekim 1997 [a.yer 23 Mayıs 2019];2(2):58-1. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/225

Öz

1990-1994 yılları arasında Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’nde otopsisi yapılan 2740 olgunun adli tahkikat, otopsi, alkol, toksikoloji ve histopatoloji raporları incelenerek olgular yaş, cinsiyet, orijin, ölüm nedeni, toksikolojik ve histopatolojik inceleme sonuçları ile kan alkol düzeyleri yönlerinden değerlendirildi. Olguların %78.3' ü erkek, en sık rastlanan yaş grubu 20- 29'du (%22.3). Orijin olarak ilk sırayı marazi sebepler (%33-3), alırken bunu cinayetler (%28.9), kazalar (%21.9) ve intiharlar izlemekteydi. Olgulardan % 16.1’ inin kanında değişik düzeylerde alkol bulunduğu tespit edildi. Yapılan benzer çalışma sonuçları ile karşılaştırıldığında ölüm nedenleri arasında yöresel bazı farklılıklar olduğu, Türkiye genelindeki durumu ortaya koyabilmek için değişik yörelerde benzer çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, Postmortem Muayene.

https://doi.org/10.17986/blm.199722225
PDF

Kaynaklar

Gök Ş. Adli Tıp. 6. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1991:24.

Watson AA. A Handbook For Professionals. 1st ed. Southampton: The Camelot Press Ltd, 1989:18-25

Polat O, Güven E, Akça S, Günhan Ö, Finci R. Otopsi ve ölü muayenesi yapılan 372 olgunun retrospektif araştırılması. GATA Bülteni 1989;31:847- 53.

Özkök MS, Katkıcı U, Özkara E. Sivas’ta 1984-1993 yılları arasında adli otopsi ve ölü muayenesi yapılan olguların retrospektif incelenmesi, 1. Adli Bilimler Kongre Kitabı. Adana 1995;230-2.

Yılmaz A, Azmak D. Trakya Ü. Tıp Fak'de 1984- 1993 yılları arsında yapılmış 197 adli otopsinin değerlendirilmesi. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunulan Kitabı. Antalya 1993,319-25

Madhusudan GR, Anıs FR. Diagnostic yield from 231 autopsies in a community hospital. AJCP 1990; 93(4):486-90.

Katkıcı U, Özkök MS, Özkara E. Sivas’ta intihar olgularının değerlendirilmesi. 1. Adli Bilimler Kitabı. Adana 1995;115-8.

Salaçin S, Gülmen MK, Çekin N, Şen F. Adana’da kaza cinayet ve intiharlarda ölüm nedenleri ve rastlanma sıklığı. 7 Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunuları Kitabı. Antalya 1993; 327-32.

Dülger HE, Ege B, Ertürk S, Yemişcigil A. Tarımsal ilaçlar ile intihar olgularının değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 1994; 10: 37-41.

Dülger HE, Yemişcigil A, Karali H, Ege B, Hancı İH. İntihar sonucu ölüm olgularının retrospektif incelenmesi. Adli Tıp Dergisi 1991;7:115-8.

Gök , Kolusayın Ö, Yavuz F, Çetin G, Adli Tıp açısından 0-7 yaş grubu çocuk ölümleri, Adli Tıp Dergisi 1989;5:151-6.

Ertürk S, Ege B, Karali H. Adli Tıp açısından çeşitli yönleriyle ateşli silah yaraları. Adli Tıp Dergisi 1989; 5:27-32.

Çoltu A, Durak D. Adli Otopsileri yapılmış 141 ateşli silah yaralanmasına bağlı ölüm olgusunun retrospektif değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 1992;8:49-51.

Çoltu A, Durak D. Adli otopsisi yapılmış 109 kesici- delici alet yaranmasına bağlı ölüm olgularının retrospektif incelenmesi. Adli Tıp Dergisi 1992;8:61-3.

Çoltu A, Durak D. Adli otopsisi yapılmış 205 mekanik asfiksi olgusununretrospektif incelenmesi. Adli Tıp Dergisi 1992;8:45-8.

Yavuz S, Cansunar N, Aşırdizer M, Çetin G, Kolusayın Ö. Zehirlenmeye bağlı ölümler. 1. Adli Bilimler Kongre Kitabı. Adana 1994; 279-80.

Salaçin S, Şen F, Alper B. Adana’da 1983-1989 yılları arasında görülen akut fatal pestisid zehirlenmesi olgularının değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 1993;8:37-43.

Goldman L, Sayson R, Robbins S, Lawrence HC, Bettmann M, Weisberg M. The value of the autopsy in three medical eras. The New England Journal Of Medicine 1983; 308:1000-5.

Veress B, Alafuzoff I. A retrospective analysis of clinical diagnoses and autpsy findings in 3.042 cases during two different time period. Hum Pathol 1994; 25(2): 140-5.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.