Dosya 2 - Adli Tıp Meslekte Yeterlilik Kurulu ATMYK Yönetmelik Kurallar ve Düzenlemeler Taslağı Çalışma Grubu Dosyası
PDF

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
ATUD ATUD. Dosya 2 - Adli Tıp Meslekte Yeterlilik Kurulu ATMYK Yönetmelik Kurallar ve Düzenlemeler Taslağı Çalışma Grubu Dosyası. Bull Leg Med [Internet]. 01 Ekim 1997 [a.yer 23 Mayıs 2019];2(2):81-5. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/229

Öz

GİRİŞ İ. KURULUŞUN TANIMI II. AMAÇLARI III. KURULUŞUN ADRESİ IV. KURULUŞ İŞLEMİ VE KURUMUN SÜREKLİLİĞİ V. KURUL ÇALIŞMALARININ BÜTÇE VE FİNANSMANI VI. ATMYK’UNUN OLUŞUMU VII. GENEL KURUL VIII. YÖNETİM KURULU IX. DENETLEME KURULU X. EĞİTİM VE SINAV KURULU XI. SEÇİCİ GRUP XII. ATMYK SERTİFİKASI İÇİN SINAVLAR XIII. YAZILI SINAV XIV. SÖZLÜ SINAV XV. SERTİFİKANIN VERİLMESİ XVI. SERTİFİKANIN İPTALİ XVII. ADAYLARIN VE SERTİFİKALI KİŞİLERİN DOSYALARI XVIII. KURALLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE ATMYK ÇALIŞMALARININ SONLANDIRILMASI GİRİŞ Tüm dünyada özellikle son on yılda hızlanan nitelikte bir gelişme gösteren adli tıp alanında ülkemizde sayısal gelişme eskisine göre çok hızlı ise de, verilen eğitimin kuruluştan kuruluşa farklı olduğu bir gerçektir. Uzmanlık eğitimi veren kuruluşların standartlan günümüze dek ortaklaştırılamamıştır. Bunun doğal sonucu olarak bu kuruluşlarda yetişmiş uzmanların standartlarının da eşdeğer olmayacağı açıktır. Aynı sıkıntıları daha önce yaşamış ülkelerde standardizasyon oluşturmak için geliştirilen yöntemlerde, önce ülke genelinde eğitim veren kuruluşların uymaları gereken ilkeler belirlenmiştir. Daha sonra bu kuruluşlarda uzmanlık eğitimi alan kişiler için ülke genelinde sınavlar yapılması kuralı ortaya çıkmıştır. Türk Tabipleri Birliği tüm uzmanlık alanlarında yaşanan bu eksikliğin giderilebilmesi için bir çalışma başlatmış, alanların kendi gelişimlerini ve süreci belirleyecekleri benzer yapılanmalar oluşturulmasının yolunu açmıştır. Türk Tabipleri Birliği çatısında oluşturulan Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) derneklerin meslekte yeterlilik kurullarını oluşturmasını ve uzmanlık alanında yetkin ve denetleyici organların uzmanlık dernekleri olmasını öngörmektedir. Bu çerçevede de Türkiye’deki çeşitli uzmanlık dernekleri meslekte yeterlilik kurulu yönetmeliklerini oluşturmuş, diğer uzmanlık dernekleri ise oluşturma yolundadır. Diğer ülkelerdeki örneklerden ve Türk Tabipleri Birliği’nin başlattığı çalışmalardan yola çıkılarak, ülkemiz için de bir “Meslekte Yeterlilik Kurulu (Board)” sisteminin kendi alanımızda da geliştirilmesi uygun olacaktır. Adli Tıp Meslekte Yeterlilik Kurulu’nun (ATMYK) genel amacı adli tıp ve ilişkili bilimlerin gelişmesine destek olmak, adli tıp uygulamasının standartlarını yükseltmek, bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek ve bu yolla ülkemizde daha iyi bir adli tıp hizmeti sunmak olmalıdır.
PDF

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.