Kongrelerden İzlenimler
PDF

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
ATUD ATUD. Kongrelerden İzlenimler. Bull Leg Med [Internet]. 01 Ekim 1997 [a.yer 23 Mayıs 2019];2(2):99-100. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/231

Öz

21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, 5-6 Haziran 1997, Deniz Harp Okulu, Tuzla-İstanbul 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu 5-6.06.1997 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Ülkemizin çeşitli yerlerinden ve mesleklerinden geniş bir katılımın olduğu bu ulusal mahiyetteki sempozyuma biz de Adli Tıp Enstitüsü olarak katıldık. Sempozyumun katılımcıları arasında Türkiye’nin gözde devlet ve özel üniversitelerinin temsilcileri, özel sektörün önde gelen gruplarının temsilcileri, üst düzey subaylar, askeri okulların temsilcileri, medya temsilcileri ve son yıllarda iyice gelişmekte olan insan kaynaklarını değerlendirme ve geliştirme şirketlerinin temsilcileri bulunmakta idi. 2. gün süren sempozyum sadece sözel bildirilere açıktı. Sempozyumun 1. günü açılışı takiben oturumlara geçildi. İlk oturumun konusu “yönetimde liderlik" idi. Öğle yemeğini takiben ise “askerlik ve liderlik” ve “liderlik eğitimi” konuları tartışıldı. İlk gün toplantılarının bitmesiyle birlikte açılış kokteyline geçildi. Sempozyumun 2. günü sabah oturumlarında “iş dünyasında liderlik” ve “liderlikte iletişim ve insan ilişkileri” konuları tartışıldı. Öğleden sonraki oturumlarda ise “strateji ve liderlik” ve “liderlik kuramları ve araştırmaları” konuları tartışıldı. Sempozyumda ayrıca tartışılan bu genel konuların yanısıra “harp okullarında liderlik öğretim ve uygulamaları” konulu birde workshop tertiplendi. Sempozyumda oturumlar esnasında kullanılan gelişmiş teknik ekipmanlar göz doldurdu. Ayrıca bildirilerin tam metinlerini içeren ve sempozyum başlamadan önce elimize ulaştırılan sempozyum bildiri kitabının iyi hazırlanışı da dikkat çekici diğer konulardı. Sempozyuma biz de İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitütüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Lider-Lider- lik Araştırma ve Uygulama birimi olarak hazırladığımız “Akademik Ortamlarda Minnesota-Duluth Modeli Lider-Liderlik Projeksiyonlarından Yararlanıma Yönelik Deneysel Bir Çalışma” başlıklı prospektif bir çalışma ile katıldık. Oldukça beğeni toplayan bu çalışmamızda amacımız akademik ortamlardaki lider-liderlik yaklaşımlarını bilimsel olarak ortaya koymak idi. Uzm. Dr. Nevzat Alkan, Adli Kolluk Kuruluş ve Görevleri Sempozyumu, 11-13 Temmuz 1997, Antalya Adli Kolluk Kuruluş ve Görevleri Sempozyumu 11-13 Temmuz 1997 tarihleri arasında Antalya Talya Otel’de düzenlendi. Uluslararası katılımlı olan bu sempozyum çok yararlı, doyumcu ve verimli geçti. Sempozyum düzenleyicilerinin Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Antalya Barosu olduğu bu toplantıya Emniyet Birimlerinin Üst Düzey Yöneticileri, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri, yurdun çeşitli yerlerinde görevli hakim ve savcılar, çok sayıda avukat ve Adli Tıp Enstitüsünden 12 kişilik bir grup katıldı. Sempozyumun toplam katılımcı sayısı yaklaşık 300 kişi idi. Sempozyumun 1. günü açılış resepsiyonuna ayrılmıştı. Kepez Emniyet Tesislerinde yapılan açılışta. Tesis Müdürü “açılışa hoşgeldiniz”, Antalya Barosu Başkanı ve Marmara Hukuk Fakültesi Dekanı “Sempozyuma hoşgeldiniz” dedi. Oıd.Prof. Sulhi Dönmezer de sempozyumun amaç ve hedeflerini açıkladı. 2. gün oturumlara geçildi. Tüm oturumları Ord. Prof. Sulhi Dönmezer çok başarılı ve objektif bir şekilde yönetti. İlk konuşma Oıd.Prof. Sulhi Dönmezer’ce “Ceza, Adalet Sistemi ve Adli Kolluk” konusunda yapıldı. USA San Francisco Golden Gate Üniversitesi’nden Prof. Bob Calhoun “Pazarlıklı Adalet Sistemi’”nin ne olduğunu ve nasıl işlediğini açıkladı. USA Princeton Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Richard A.Faik “Cezai Yaptırımlar ve Ölüm Cezası” konusunu açıkladı. USA Güney Teksas Hukuk Okulu’ndan Prof. Catherine Greene Buınett “Amerika’da Adli Kolluk", Almanya'dan Volker Brandt “Almanya’da Adli Kolluk” , İngiltere’den Prof. Lee Bıidges “İngiltere’de Adli Kolluk" ve Türkiye’den Antalya Emniyet Müdürü Natık ancak “Türkiye’de kurulması düşünülen Adli Kolluk” konularında çok yararlı bilgiler sundular. Öğle yemeğini takip eden oturumlarda Jandarma Kur. Kd. Alb. Mustafa Uygun “Jandarma ve Adli Kolluk”, A. Nihat Dündar, Hakim Haluk Çolak ve İstanbul Barosu Başkanı Doç. Yücel Sayman “Ikemizde Adli Kolluk tasarıları ne durumdadır, neleri kapsamaktadır ve bunların iyi ve eksik yönleri nelerdir?” konularında bilgiler sundular. Av. Hüseyin Erkenci’de Türkiye Barolar Birliğinin Adli Kolluk Yasa tasarıları hakkındaki fikirlerini açıkladı. Bu konuşmayı takiben genel görüşmelere geçildi. Bu bölümde ilk söz alan M. Tanıl Başkan, Adli Tıp Enstitüsü’nde hazırladıkları “Suç Analiz Formu”’nu izleyicilere sundu. 162 soru içeren ve olay yerindeki ve de olayın nevi ile ilgili tüm bilgilerin kaydedilmesine olanak veren bu formun mükemmel hazırlanışı ve aynı derecede mükemmel sunumu tüm katılımcılar tarafından şiddetle alkışlandı. Bu bölümde konuşmacılara 5’er dakika süre verilmesine rağmen Tanıl Başkan’a verilen süre 2 kez uzatıldı ve 14 dakika ile nihayetlendi. Bu bölümde ayrıca Adalet Bakanlığının 2 temsilcisi söz aldı. Gerek hazırlıksızlıkları, gerek itinasızlıkları, gerekse olaya hakimiyetsizlikleri sebebiyle yoğun eleştiriye maruz kaldılar. Günün sonunda Belediye Başkanı Av. Haşan Subaşı’nın Sempozyum Katılımcıları şerefine Antalya Talya Otel’de verdiği akşam yemeği çok coşkulu ve güzel geçti. Sempozyumun son günündeki oturumlarda USA Teksas Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Frank T. Read “Bilimsel Deliller”, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Şefi Metin Karabenli “Bilgi Toplama ve Suç Olayının Araştırılması”, 9 Eylül Hukuk Fakültesi’nden Prof. Bahri Öztürk “Klasik Araştırma Yöntemleri” yine aynı fakülteden Prof. Timur Demirbaş “İfade Alma Tekniği ve Adli Kolluk” ve de Marmara Hukuk Fakültesinden Prof. Feridun Yenisey “Adli Kolluk Kuruluşu ve Modern Soruşturma Teknikleri” konularında birer konuşma yaptılar. Bu konuşmaların ardından Sempozyum Yöneticisi Ord. Prof. Sulhi Dönmezer sempozyumda konuşulanları özetledi, sonuçları ve ele geçenleri açıkladı. Sempozyum bu konuşma ile son buldu. Bilimsel temposu çok yüksek olan bu sempozyumu tertipledikleri için Marmara Hukuk Fakültesine ve Antalya Barosuna kucak dolusu teşekkürler. Uzm. Dr. Nevzat Alkan, XVII. IALM (Uluslararası Adli Tıp Akademisi) Kongresi, 20-23 Ağustos 1997, Dublin, İrlanda 20-23 Ağustos 1997 tarihleri arasında Dublin’de yapılan 17. Uluslararası Adli Tıp Akademisi Kongresinde ülkemizden yedi temsilcimiz vardı. Prof.Dr.Serpil Salaçin’in dört sözel bildiri ve bir poster sunumu, Prof.Dr.Şebnem Korur Fincancı’nın bir sözel bildiri, Doç.Dr.Behnan Alper ve Doç.Dr. Ahmet Yılmaz’ın birer sözel bildiri, Uzm.Dr. Nur Birgen’in bir sözel bildiri, Doç.Dr.Derya Azmak’ın ve Uzm.Dr. Yasemin Günay’m bir poster sunumu ile katıldıkları kongrede, Doç.Dr. Sermet Koç üç, Doç.Dr.Şevki Sözen bir ve Dr.Mehmet Çakıcı iki poster sunumlarıyla gıyabi olarak temsil edildiler. İrlanda’daki tek tıp fakültesi olan “The Royal College of Surgeons in Ireland” ın binalarında yapılan kongrenin ağırlıklı konulan arasında “İnsan Hakları İhlalleri” ile “Tutuklu ve Hükümlülere Yapılan İnsanlık Dışı Muameleler” ilk sırada idi. Adli Patoloji, Klinik Adli Tıp, Adli Psikiyatri, Tıbbi Hatalar (Malpractise), Trafik, Balistik, Hemogenetik, Etik ve diğer birçok başlık altında toplanan sözel bildiriler ve poster sunumları izlendi. Dr.Bernard Knight başta olmak üzere adli tıbbın birçok uluslararası ismi ile görüşme olanağı bulunuldu. “Türk ekibi” olarak, sıcakkanlılığımız Prof.Dr.Salaçin’in geniş tanıdık çevresi ve özellikle sevimli arkadaşımız Yasemin Günay’ın herkese dağıttığı lokumlar sayesinde etrafımızda hep sıcak bir dostluk çemberi vardı. Boş kalan sürelerde ve kongre bitiminden sonra Trinity College, Dublin Castle, Powerscourt gar- dens, Malabyde Castle gibi Dublin içinde ve yakın çevresindeki önemli yerleri gezip görme olanağı da bulundu. Doç.Dr.Ahmet Yılmaz
PDF

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.