Adli Tıp Ders Kitabı
PDF

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Sözen M Şevki. Adli Tıp Ders Kitabı. Bull Leg Med [Internet]. 01 Ekim 1997 [a.yer 20 Ekim 2019];2(2):103. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/232

Öz

Adli Tıp Ders Kitabı Prof.Dr. Oğuz Polat, Doç Dr.Mehmet Akif İnanıcı, Yrd.Doç.Dr.Mustafa Ercüment Aksoy Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı. Nobel Tıp Kitapevleri Basımı, İstanbul 1997 Çok uzun bir geçmiş değil, henüz 1985-90’lı yıllarda Adli Tıp alanında çalışanlar konu ile ilgili bir kaç değerli hocamızın kitabı dışında türkçe kaynak bulmakta çok zorluk çekerlerdi. Tıp ilminin hızla değişime uğradığı gözönüne alındığında güncel adli Tıp bilgilerini içeren Türkçe kaynaklara olan gereksiniminde ne denli büyük olduğunu hissetmemek olanaksızdır. Son yıllardaki Adli Tıp alanındaki gelişmelerle birlikte genç hocalarımızın çalışmalarını yeni yetişen kuşağa aktarmaya başlamaları ile yeni kaynak kitapları bulma şansımızda artmıştır. Prof.Dr.Oğuz Polat, Doç.Dr.Mehmet Akif İnanıcı ve Yrd.Doç.Dr.Mustafa Ercüment Aksoy’un hazırladıkları Nobel Tıp Kitapevi tarafından 1997 yılı basımı AdTıp Ders Kitabı yeni kuşak yaklaşımlarla birlikte bu konuda çalışanlara rehber olma özelliğini taşımaktadır. Kitabın önsözünde Adli tıbbın dünden bugüne geldiği çizgide emeği olan tüm hocalar tek tek teşekkür edilerek, önceleri ana tema olarak ölümün ele alındığı, günümüzde ise çocuk istismarı, etik ve ev kazalarının da çalışıldığı bir döneme gelindiği, bununda yıllar içerisinde daha da dinamik ve multidisipliner bir boyut kazanacağı vurgulanmaktadır. Gerçekten de konuların on ana bölümde toplandığı kitapta genel adli tıp bilgilerinin yanısıra klasik adtıp çizgisi içerisinde önceleri çok önemsenmeyen bazı konuların da ele alındığı gözlemlenmektedir. Özellikle Prof.Dr.Oğuz Polat’ın ülkemizde Adli Tıp alanına tanıtılmasında önemli çalışmaları olduğu çocuk istismarı konusunun ele alındığı bölüm ile son yıllarda yoğun biçimde tartışılmaya başlanan hasta hakları, yaşam hakkı, ölüm hakkı, insan hakları ihlalleri ve klinik araştırmalarda etik boyutları içeren Tıbbi etik konusu kitabın çarpıcı bölümlerindendir. Postmortem değişimler, ölüm zamanı, postmortem muayene, kimkliklendirme, doğal kökenli ani ölümler ve çocuk ölümlerinin alt başlıklar olarak aktarıldığı ölümü içeren ilk bölümün ardından asfiksiye bağlı ölümler tanıtılmaktadır. Üçüncü bölümde ise işkence yaralanmaları, vital reaksiyonlar, yara iyileşmesi, yaraların incelenmesinde dikkat edilecek noktalar, ulaşım kazaları, çocukluk çaği yaralanmaları, ev kazaları, intihar ve adli olgu tanımı ile travmaya uğrayan hastalar için rapor düzenlenmesi konularının da yer aldığı yaralar ele alınarak klasik bilgiler ile birlikte yeni yaklaşımlar ve konu ile ilgili kanun maddeleri sunulmuştur. Oldukça genel kapsamda ele alınan zehirlenmeler bölümünde çok ayrıntılı bilgiler aktarılmamakla birlikte zehirlenmelerde ölüm sonrası tanı konulması ve örnek alma bilgileri verilerek toksik olaylarda karasızlık yaşayan hekimlere konuya genel bir bakış açısı kazandırılması sağlanmıştır. Kanun maddelerinin ve toplumsal bakışında verildiği ancak laboratuar incelemelerle teknik ayrıntılara çok yer verilmeyen cinsel suçlar bölümünde muayene özellikleri ve bulgular kapsamlı olarak vurgulanmaktadır. Gebelik, hekimlerin hukuksal sorumluluğu, adli psikiyatri, kaynaklar ve indeks kitabın diğer bölümlerini oluşturmaktadır. Kitap Adli Tıp alanında gerek tıp öğrencileri, gerek Adli konularda çalışan tıp ve tıp dışı kişileri ve ayrıca Adli Tıp uzmanlık öğrencileri ile uzmanlarını bilgilendirici olması, kaynaklar her ne kadar metin içerisinde numarandırılarak ve her bölümün sonunda verilmese de gerektiğinde yön gösterici özellik taşıması açısından yararlı bir ders kitabı niteliğindedir. Adli Tıbba gönül veren tüm arkadaşlara öncü olması dileğimle. Doç.Dr.Şevki Sözen
PDF

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.