Bir Olgu Nedeniyle Farik ve Mümeyyizlik Kavramının İrdelenmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

çocuk
suç
ceza ehliyeti

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Tüzün B, Elmas İmdat, İnce CH, Akkay E. Bir Olgu Nedeniyle Farik ve Mümeyyizlik Kavramının İrdelenmesi. Bull Leg Med [Internet]. 01 Aralık 1997 [a.yer 16 Eylül 2019];2(3):135-8. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/242

Öz

13 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmek suçunu işleyen 14 yaşındaki iki erkek çocuğun farik ve mümeyyizlik durumunun belirlenmesinde etkili olan suçu hazırlayan nedenler, suçun işleniş tarzı ve koşulları, çocukların suçlarına karşı kendilerini savunma mantığı, suç öncesi-esnası-sonrası tutum ve davranışları ile göstermekte oldukları bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyokültürel gelişim özellikleri incelenerek, farik Ve mümeyyizlik kavramı çok yönlü olarak irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, suç, ceza ehliyeti.

https://doi.org/10.17986/blm.199723242
PDF

Kaynaklar

Akgün N. Adli Psikiyatri. Ankara, 1987:10-1, 69-71. 89-90.

Özgenç İ. Kusur yargısı ve yaş küçüklüğü. Facultatis Decima Anniversaria, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10.Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu. İstanbul. M.Ü. Hukuk Fakültesi Yayın No 536, 1993:262-5.

Gök Ş, Songar A, Özen C, İçel K, Bayraktar K, Dinçmen K. 11 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış olanlarda farik ve mümeyyizlik kavramı. 1. Ulusal Adli Tıp Günleri, 25-28 Eylül. Bursa, Panel ve Serbest Bildirileri Kitabı,1986:13-40.

Dinçmen K. T.C.K.'nun 54. maddesinin karşısında farik ve mümeyyiz olm a kavramının Adli Psikiyatri açısından irdelenmesi. Facultatis Decima Anniversaria, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu. İstanbul, M.Ü. Hukuk Fakültesi Yayın No 536, 1993:247-50.

Özden S Y. Adli Tıp El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1989:178-9.

Konanç E. Çocuk Mahkemeleri yasa tasarısının değerlendirilmesi. Facultatis Decima Anniversaria, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10.Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu. İstanbul, M.Ü. Hukuk Fakültesi Yayın No 536, 1993:297-303-

Bayraktar K. T.C.K. ön tasarısında çocuk suçluluğuna ilişkin düzenleme. Facultatis Decima Anniversaria, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu. İstanbul, M.Ü- Hukuk Fakültesi Yayın No 536, 1993:232-40.

Aksay B. Ceza Hukukunda yaş küçüklüğü, kusur yeteneğine ve sorumluluğuna etkisi. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler A.B.D., Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 1989:3-11, 15- 9, 30-7.

Savran B, Çekin İM., Özdemir MH, Şen F. Adana'da 1994 yılında farik ve mümeyyizlik muayeneleri yapılan olguların değerlendirilmesi. 8. Ulusal Adli Tıp Günleri, 16-20 Ekim 1995, Antalya, Poster Sunuları Kitabı,1995: 289-95.

Akço S, Çakııözer E, Çıdam N, Karabeyoğlu Y, Topuzoğlu AY, Tuncel A. Türk Ceza Hukuku açısından yaş küçüklüğü. 8.Ulusal Adli Tıp Günleri, 16-20 Ekim 1995 Antalya. Poster Sunuları Kitabı 1995: 195-200.

Aykaç M. Adli Tıp Ders Kitabı, Nobel Tıp Kitabevleri, 2. Baskı, İstanbul, 1993: 292-8.

Tunalı İ, Kendi Ö, Bilge Y. Küçüklerin cezai sorumluluğu . Meditest, 1994: 3(4):275-6.

Eriş S. Adli Tıp'ta suçlu çocuk kavramı. Acili Tıp Kurumu Uzmanlık Tezi, İstanbul, 1988: 6-20.

Yavuzer H. Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, 2. basım, İstanbul, 1994: 277-312.

Kök AN, Öztürk S, Arısoy Y. Çocuk suçları ve farik mümeyyizlik. 3-Halk Sağlığı Günleri 5-7 Mayıs Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yayınları No:46, 1993:155-9.

Rigel N. Haber, çocuk ve şiddet. Der Yayınlari:l66, İstanbul, 1995; 212-4.

Yörükoğlu A. Değişen toplumda aile ve çocuk. Özgür Yayın Dağıtım, 4.baskı, İstanbul, 1992,102,184,212.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.